Zašto je nauka važna za naše živote?

21 feb
Sandra Kraljević Pavelić

Kada razmišljamo o nauci, najprije se možemo zapitati šta je to zapravo nauka. Jedna standardna definicija nauke kaže da je nauka svaki sistem znanja koji se bavi fizičkim svijetom i njegovim pojavama i koji uključuje nepristrasna promatranja i sistemsko eksperimentisanje. Općenito, nauka uključuje potragu za znanjem koje pokriva općenite istine ili djelovanje temeljnih zakona. Nauka je bila i ostala ta koja nam pruža uvid u nove istine, ona je ta koja nas oslobađa od tereta neznanja.

Dok sama definicija jasno pokazuje svrhu, ljepota ljudske prirode koja stoji iza razvoja nauke u posljednjim desetljećima i stoljećima ne može se shvatiti pukim razumijevanjem onoga što bi nauka trebala biti. Nauka je zaista univerzalni jezik koji nam omogućava njegovanje i unapređenje vlastitih sposobnosti promatranja svijeta u najširem smislu, razmišljanja o tim opažanjima i razvijanja vještina za rješavanje problema s kojima se suočavamo ili sticanju znanja u područjima naše radoznalosti.

Ključ razumijevanja svijeta

Nauka je ključ za razumijevanje svijeta. Omogućava nam da otkrijemo zakonitosti koje ga oblikuju. Bez naučnog pristupa, ne bismo mogli objasniti fenomene poput rasta biljaka ili čak osnovne biološke procese. Jedan od najznačajnijih aspekata naučnih istraživanja je medicinski napredak. Zahvaljujući naporima naučnika, danas imamo efikasne lijekove, inovativne tretmane i vakcine koje spašavaju živote i poboljšavaju kvalitet života. Naučna istraživanja su pokretač tehnološkog razvoja. Pametni telefoni, brzi internet, električna vozila – sve su to plodovi naučnih inovacija koje su promijenile način na koji živimo i komuniciramo. Zahvaljujući naučnim saznanjima, sve smo svjesniji utjecaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu. Nauka nam pomaže razviti održive prakse koje čuvaju našu planetu i osiguravaju budućnost za naredne generacije.

Dogme ne smiju biti dopuštene u naučnoj raspravi

Zbog svega navedenog nauku treba posmatrati kao dio svakog ljudskog bića, koji nas otvara prema svijetu, koji omogućava učenje i razumijevanje svijeta, ali nam također omogućava da učimo o sebi. Nauka je oblikovala i oblikuje naš današnji svijet, a to je trajan, dinamičan proces koji se odražava u promjenama kojima svjedočimo svaki dan. Kako smo mi, čovječanstvo, jasno razvili društvo znanja, nauka postaje ključna u doprinosu proizvodnji znanja u novim izazovnim okolnostima. Nauka nas je dovela na razinu interakcije između svijeta i društva, koja oblikuje naše živote i cijelu Zemljinu biosferu.

Aspekti takvog rasta su i pozitivni i negativni, a nauka je ponovno pozvana na rješavanje novih, novonastalih izazova koji prvenstveno uključuju rješavanje onečišćenja biosfere i kontrolu globalnih ekonomskih aspekata koji ugrožavaju Zemljinu biosferu i ljudsko zdravlje. Zbog toga je velika odgovornost na nauci i naučnicima. S jedne strane, oni imaju dužnost objaviti svoje zaključke precizno i jasno bez ikakvog spoljašnjeg utjecaja, bili ti zaključci pozitivni ili negativni.

Dogme ne smiju biti dopuštene u naučnoj raspravi i javnom komuniciranju. Kultura rasprave o različitim zapažanjima i zaključcima je u tom smislu ključna i potrebna za postizanje konsenzualnih rješenja koja mogu donijeti istinsku korist društvu.

Ovo je posebno važno jer nauka neizbježno utječe na ljudski život kroz oblikovanje svih društvenih polja uključujući medicinu, inženjerstvo, komunikacije i nove tehnologije. Naposljetku, ali ne i najmanje važno, nauka se ne bavi samo tim postignućima, ona je tako važan način individualnog razvoja koji omogućava učenje i hranjenje naše znatiželje o svijetu koju bismo svi trebali njegovati s najvećom ljubavlju i strašću, najprije u nas samih, a zatim kroz odgoj djece i mladih u cijelom društvu.

Nauka je više od suhoparnih formula i laboratorijskih eksperimenata: ona je naš vodič k boljem, raznovrsnijem životu. Kroz nauku otkrivamo neistražene horizonte, rješavamo probleme i gradimo budućnost. Dakle, ne zaboravimo cijeniti i podržavati nauku jer je ona ključ za progres i prosperitet naše zajednice i planete. Neka nas radoznalost i istraživački duh vode k boljem sutra.

– Svi stavovi i mišljenja izraženi  u tekstu su isključivo autorova i ne odražavaju uredničku politiku platforme Hoću.ba.-

(Visited 15 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments