Zaštita vode od zagađenja

2 jun
Asja Karić

„Prljavštinom očistiti prljavštinu-zvuči komično, ali je moguće.“

Potreban materijal :

  • Armaturna mreža
  • ½ kubnog metra pijeska
  • ½ kubnog metra šljunka
  • 150 kg cementa

Način izvođenja: Pomoću pijeska i šljunka voda se može prečistiti. Na pomenutom principu funkcionišu i uređaji za prečišćavanje vode.

Cilj: Spriječiti zagađenje daljeg toka rijeke Trešanice.

Pomenuta rijeka se ulijeva u rijeku Neretvu. Dakle, našim planiranim projektom i radom zaštitili bismo i rijeku Trešanicu i našu ljepoticu Neretvu.

Zašto smo odabrali pomenuti projekat:

Na lokalitetu Bradine izvode se radovi na autoputu .

Predviđeno trajanje radova je najmanje 3-4 godine.

Prilikom izvođenja radova, sve nečistoće se slijevaju u bradinski potok, kojim iste dospijevaju u tekućicu Trešanicu. Koliko je voda u pomenutom potoku zagađena vidi se i po njenoj tamnoj boji.

-prikaz trenutnog izgleda zagađene vode-

U dogovoru s članovima udruženja Eko-škole i rukovodstvom firme koja izvodi radove, planirali smo da na ušću bradinskog potoka i rijeke Trešanice postavimo armiranu mrežu, iza mreže dva puta naizmijenično sloj pijeska i šljunka.

Smatramo da bismo na navedeni način spriječili dalje zagađenje rijeke tekućice, a na površini bi se zadržao lakši plastični otpad, koji bismo povremeno kupili i odvozili.

-izgled čiste i bistre tekućice-

Kako bismo što kvalitetnije i bolje uradili naš projekat, potrebno je da zbog izvodivosti sačekamo da vodostaj znatno opadne.

Naš cilj je da zagađenost svedemo na minimum, dakle iz zagađenosti 3.stepena naše vode bismo vratili na drugi, s najboljim rezultatima 1. stepen.

U vodama 1.i 2. stepena ugodni su uslovi za razvoj biljnog i životinjskog svijeta, s obzirom na dovoljnu količinu kisika.

U sklopu najvećeg globalnog programa za obrazovanje o zaštiti životne sredine Eko-škole održano je i posebno takmičenje Mladi Eko Reporteri. Ovo takmičenje se provodi u blizu 45 zemalja s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ZEOS eko-sistemu – prvom operateru sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, i drugim partnerima Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje. 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments