Zagađenje

17 jun
Sarah Čelik

Zagađenje vode

Voda je jedan od osnovnih uvjeta za održavanje života i  veoma je važna životna sredina. Čista voda bez boje, mirisa i okusa.Zagađena voda mijenja boju i miris zbog prisustva otrovnih materija.

Glavni izvori zagađenja tla i vode su povećanje broja stanovnika, industrijske aktivnosti i njihov otpad i otpadne vode, nekontrolirana rasipanja nafte i naftnih derivata, komunale otpadne vode, čvrsti otpad svih vrsta, poljoprivreda. U svijetu se istovremeno zagađuju slatke, slane, površinske, podzemne, tekućice i stajaće vode. Otpadne vode gradova, sela i naselja, kao i industrije koje su u funkciji, otiču, nažalost, direktno u vodotokove bez prethodnog prečišćavanja. Zagađenje voda može biti različito:fizičko, mikrobiološko, hemijsko i radiološko. Fizičko zagađenje vode ogleda se u promjeni njene boje, mirisa, okusa, mutnoće i temperature. Mikrobiološko zagađenje vode uzrokovano je prisutnošću patogenih mikroorganizama, najčešće iz otpadnih tvari. Hemijsko i radiološko zagađenje može biti uzrokovano prirodnim sastojcima stijena, ali i ljudskom aktivnošću. Zagađenim vodama možemo pomoći jedino na taj način da ugradimo uređaje za prečišćavanje, tek tada možemo biti sigurni u čistoću vode.

Zagađivanje zraka:

Sastav atmosfere čine, pored dvije kiseonika i azota, ugljični dioksid, vodena para, inertni plinovi. Zagađeni zrak je onaj koji sadrži daleko veće količine štetnih čestica nego čistih. Najvažniji zagađivači zraka su: termorlektrane na ugalj, kotlovice za grijanje stanova u gradovima, domaćinstva koja koriste ugalj i  drvo, motorna vozila, pojedini industrijski procesi i proizvodnja metala.
Najčešći plinovi koji zagađuju zrak su: ugljendioksid, azotni oksidi, sumpordioksid i sumporvodik. Kada u zrak dospije veća količina sumpordioksida i čestica čađi, a vodena para se izdvoji kao magla, formira se smog. Danas se često spominje pojava efekta staklene bašte. Ovaj efekat u zadnjim decenijama je doveo do porasta temperature i promjene klime na Zemlji.

Zaštita zraka od zagađivanja može se postići nizom mjera kao što su: ugrađivanje filtera za prečišćavanje, uklanjanje zagađivača iz naselja, zaštita i obnavljanje ugroženih životnih zajednica, podizanje zelenih površina, parkova, travnjaka u naseljenim mjestima.

Zagađivanje tla:

Zemljište je rastresiti sloj Zemljine kore koji se sastoji od mineralne i organske tvari.Čovjek svakodnevno zagađuje i ugrožava tlo raznim otpadnim i otrovnim tvarima, kao što su hemijska sredstva, pesticidi i vještačka đubriva. Ta sredstva uništavaju organizme u tlu.Različiti su razlozi zbog kojih se zemljište uništava, a najvažniji su: erozija zemljišta, izgradnja gradskih i seoskih naselja, izgradnja vodnih akumulacija, tvornica i puteva. Veoma je važno istaći da je zemljište neobnovljiv resurs: jednom uništeno, nikad se više ne može obnoviti. Erozija je jedan od vidova degradacije zemljišta. Zaštita čovjekove životne sredine mora postati svakodnevna briga svakog člana društva. Zaštita zemljišta od zagađivanja obuhvata niz mjera koje treba sprovoditi.To su: rekulitivacija zemljišta, zaustavljanje nekontrolirane sječe šuma i pošumljavanje, uklanjanje zagađivača iz naselja, smanjenje prekomjerne upotrebe vještačkih đubriva i pesticida, informiranje i edukacija svakog građanina za odgovarajući odnos prema prirodi i njenim resursima.

U sklopu najvećeg globalnog programa za obrazovanje o zaštiti životne sredine Eko-škole održano je i posebno takmičenje Mladi Eko Reporteri. Ovo takmičenje se provodi u blizu 45 zemalja s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ZEOS eko-sistemu – prvom operateru sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, i drugim partnerima Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

(Visited 246 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments