Prirodne ljepote planina u Bosni

27 jun
Ajla Čaušević

Bjelašnica je planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine i pripada dinarskom planinskom sistemu. Susjedne planine su joj Igman, Treskavica i Visočica. bjelašnica je prekrivena snijegom od novembra do maja. Otuda potiče i njeno ime. Na Bjelašnici je uklješteno destak planinskih sela među kojima su najpoznatiji Lukomir i Umoljani. Na lokalitetu Bjelašnice se mogu naći i brojni stećci. Flor i fauna ove planine su veoma bogate, i često nedovoljno istražene.

Brdo Pošijak. U podnožju pošijaka je uklesana azdaha o kojoj postoji legenda.

Česma ispod Gradine – Hair česma napravljena za rijetke i žedne prolaznike

Mjesto zvano Gradina – Iznad sela Umoljani sa prelijepim pejzažem

 

Selo Umoljani se nalazi sa druge strane Bjelasnice sa malim brojem stanovnika kao i sva ostala sela

Stupalovac – Put koji vodi od Umoljana do Gradine

U sklopu najvećeg globalnog programa za obrazovanje o zaštiti životne sredine Eko-škole održano je i posebno takmičenje Mladi Eko Reporteri. Ovo takmičenje se provodi u blizu 45 zemalja s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ZEOS eko-sistemu – prvom operateru sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, i drugim partnerima Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments