Planeta Zemlja, naš život

18 jun
Kasim Lončar

Cilj zakona u našoj Zemlji jeste očuvanje života na njoj.
Naša Zemlja je izvor našeg života zato se svako od nas treba truditi da je očuva što čistijom i ljepšom.

U našoj BiH bi trebala da se smanji vožnja automobilima i gradskim
prevozima i trebala bi da se uvede šetnja,vožnja bicikla i slično jer tako
čuvamo naše zdravlje,zdravlje drugih i zdravlje Zemlje. Zamijenimo obične
korpe za smeće onim za reciklažu,uzmimo papir sa livade jer upravo to je
glavni problem svakodnevnice prouzrokovan ljudskom populacijom.
Javnost je često pozivana da sudjeluje u raznim pokretanjima ciljeva za
zaštitu zagađenja recikliranjem,sabiranjem smeća,ali malo ko se oglasio na
to. Ona jedna plastična flaša koju bacimo u korpu za reciklažu je uvijek i
više nego dovoljno,jer ono najmanje nekad zna da bude jako puno. Osim
zagađenja prirode i okoliša tu postoji još mnogo stvari koje zagađuju i naš
zrak ,koji je svima potreban za život a štete mu razna goriva,štetni
gasovi,fabrike,kućna ložišta i sl… Jedan od javnih zakona koji je donešen
na teritorije uglavnom zaštićenog okoliša su te da se naplaćuje onome koga zagađuje ili ga uništava na druge načine.

U susjednoj Hrvatskoj su također uložene investicije upravo za zaštitu
okoliša. U 2014.godini su dosegle iznos čak i 2,9 milijardi.
Inspekcija zaštite okoliša je upravo postavljena i zadužena za nadzor

strogih propisa i mjera zaštite okoliša.

Mada zrak ne poznaje ni granice i države. Jedino što je važno je da se
zapravo cijela planeta Zemlja sačuva i da bude pogodna za život na njoj.
Ovim putem Vas pozivam da učestvujete u pozivima i u raznim projektima
za zaštitu naše planete,pozovite što više ljudi da dođu svijesti da cijene
Zemlju po kojoj hodamo i gdje život krojimo. Jednom će i naši preci njome
hodati,a na nama je da cijelom svijetu,kao i nama omogućimo najljepši život na Zemlji.

Zato čuvajte planetu ,kada čuvate planetu čuvate i sebe i sve oko sebe,jer smo i svi mi dio nje.

U sklopu najvećeg globalnog programa za obrazovanje o zaštiti životne sredine Eko-škole održano je i posebno takmičenje Mladi Eko Reporteri. Ovo takmičenje se provodi u blizu 45 zemalja s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ZEOS eko-sistemu – prvom operateru sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, i drugim partnerima Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments