Biljezi

28 dec
Igor Ivković

Biljezi

1.
Dok govorahu o vojni
ja mišljah
cvljetaće šljiva

Kad ljeto pomori raž
i glad mi donjese šćit
ja se sjećah
bijelo ocvalo drveće

Kad ni krvca zagadi polje
i crne šljive oboriše plode
ja plakah
jer u njima vidjeh
oči Miranine
zrele.

2.
Da mišljah
ne prolaziti
sebi ne bih
bljeljeg usjeka
nag bih
pod zemlju lega
nagu zemlju ostavio
da me ni čojak ni crv
ne pamti

Ali mi Todor
ostavi zapisa
da nekto pamti
posli tušta ljeta
kako vidih Ivu
gdje kosu vapnom pere
v rukavcu
kraj Neretve
kraj Počitelja grada

I v kamu upisa
dijak Todor
kako zgledah Ivu
gdje dažd iz oka lij
za onim što će Neretvom
proći proteći
a ne napisa ni rečce
o onome što već prođe

O tome ga molih da ne piše
pečal vljek da ne pamti
a tebe molju
ne čitaj što upisano bi

3.
Kad bjeh živ
naj me bolilo
oči otvarat
tadi nje rasturam
tkanje
što mi ga v snu splela
i slušam ptice
kako za dal
ne mare

Sada kad mi
v mramorju oka
mlješte sna
sklopljena mrak vide
nema Mirane
nema crljena obzora
tek crv i putnik
da mi bljeljeg ruju

A se ležit Rastko
na kamenoj
na baštini tuždoj
nikad ne zaspo
na Mirane malim grudima

Se pisa dijak Todor
a kam usječe
otac mu kovač
Utješin dobri

4. Spomen Utješina kovača

Od mladosti moje po mramoru
tučem bijem
kladnim rukam kovačkim
kovačev nemir v kami okamujem
da uz nečiji tužd mir
vičnost provede

Ovi kam najposlidnji
sebi usiče
a pisam govorah sinu dijaku
da me sjeća kadi
V mramorju na mramor ne mišljah
no na Ivu što mlada zmre
v vodi studenoj Neretvi
na trbuhu sa ognjem sicanim
na mišicam kolom modrim

5. Spomen Todora Utješinoka

Mezarje duše
nij kam
nij tilo
no nemir u kamu
no mir u tilu
vječni san u komu se
snovi jošte roju
dah života u skršenim
zidima pluća

Mezarje duše
e što mlad usiče
uzglavlje u snu
dalek od bila
njezinih bedara
što se prerano
prozvah kamenim spavačem
pa e minjah od stra
za sigurnost tišine

Mezarje duše
e smrt življenja
i življenje smrti
do kraja
do konca
za utješnoga neutjeh

Se pisa sin mu Nazmija
Otcu dijaku za spomen
vječne mu duše
u svim biljezima
butum zemlje naše
Bosne

Svi stavovi i mišljenja izraženi u tekstu su isključivo autorova i ne odražavaju uredničku politiku platforme Hoću.ba. —

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments