Webinar: Emocionalna inteligencija

30 apr
Rok prijave 07.05.2020

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizira webinar Emocionalna inteligencija, besplatan za državne službenike i privrednike članove Vanjskotrgovinske komore BiH.

Webinar će se realizirati 8, 11. i 12. maja 2020. godine u vremenskom periodu od 10:00 do 11:30h, putem Adobe Connect najboljeg komercijalnog rješenja za virtualno učenje koje ADS koristi već sedam godina.

Prijave će biti otvorene do 07.05.2020.

Državni službenici prijavljuju se putem Informacijskog sistema za upravljanje procesom organizacije obuke (TMS) na https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3931, a zainteresirani privredni subjekti popunjavanjem online prijavnog obrasca VTK BiH, kojeg mogu dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.

SADRŽAJ WEBINARA

Zašto je važna tema emocionalne inteligencije?
Razlika između emocionalne (EQ) i kognitivne inteligencije (IQ)
Četiri komponente emocionalne inteligencije
Na koji način odnos prema sebi i drugima utiče na rezultate koje postižemo u poslu?
Koncept višestruke inteligencije (nije pitanje koliko smo inteligentni, nego kako smo inteligentni)
Intelektualni kapacitet/stil i njegova veza sa sposobnošću rješavanja problema
Prstenovi percepcije (naš doživljaj okruženja na poslu)

CILJ WEBINARA

Pošto je jasno da je čovjek biće, koje je u najvećoj mjeri vođeno emocijama (čak i u poslu), cilj webinar-a je da učesnici razumiju emocionalnu inteligenciju i njenu važnost u poslu i svakodnevnom životu, kako bi bili efikasniji u onome što rade.

OČEKIVANI ISHODI

Učesnici će naučiti da je naš uobičajeni doživljaj inteligencije veoma „uzak“ i da smo mi, kao ljudi i kao zaposleni višestruko inteligentni. Poznavanje koncepta emocionalne inteligencije će učesnicima pomoći da izgrade kvalitetniji odnos prema sebi i prema drugima. Ovo je veoma važno i kod zapošljavanja ljudi, iskorištavanja njihovih potencijala, rezultata koje postižemo u poslu, itd.

PREDAVAČ:

Miloš Todorović je diplomirani ekonomista, direktor Centra za ekonomiju, koja se bavi izvođenjem edukacija iz oblasti menadžmenta i prodaje. Nadalje, predsjednik je sekcije za edukaciju u Udruženju ekonomista RS SWOT. Ovlašteni je trener vodeće svjetske kompanije na području treninga iz oblasti menadžmenta, Crestcom Int LLC iz Denvera – SAD. Radio je za predstavnike kompanija kao što su Xerox, Canon i Kraft Foods International. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Efektno pregovaranje, Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije), Kreativno rješavanje problema, Odlučivanje, Pisana i usmena prezentacija, Planiranje i vođenje sastanaka, Podizanje nivoa usluga klijentima, Strateško planiranje, Suvremena poslovna komunikacija, Tim i timski rad, Upravljanje konfliktima, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje promjenama, Upravljanje stresom, Upravljanje vremenom, Vođenje sastanka.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments