USAID projekat “Diaspora Invest 2” traži konsultante za inkluziju osoba sa invaliditetom i rodnu ravnopravnost

18 jan

Financial Markets International, kompanija koja provodi USAID-ov projekat “Diaspora Invest 2” u Bosni i Hercegovini, raspisala je dva poziva za konsultante (kompanije, organizacije, pojedinci) za pripremu i izradu dokumenata Plan inkluzije osoba s invaliditetom i Gender akcioni plan.  “S obzirom da USAID kroz provedbu svojih projekata daje posebnu pažnju podršci marginaliziranim grupama koje nemaju ravnopravan pristup prilikama na tržištu, ovi planovi će pomoći projektnom timu da osmisli aktivnosti koje će se obraćati pitanjima prepreka za osobe sa invaliditetom te osiguranju rodne ravnopravnosti u pristupu sredstvima i aktivnostima”, poručuju iz Financial Markets International.  

Plan inkluzije osoba s invaliditetom treba uključiti analizu trenutnog stanja inkluzije osoba s invaliditetom u poslovnom okruženju BiH, pregled primjenjivih zakona i propisa, procjenu relevantnih vladinih i nevladinih programa podrške kao i preporuke za nove ili inovativne pristupe koji bi mogli biti primjenjivi u bh. kontekstu i implementirano tokom realizacije USAID Diaspora Invest 2 aktivnosti. Poziv prema konsultantima za angažman po ovom pitanju je dostupan ovdje.

Izrada Gender akcionog plana će uključivati provođenje rodne perspektive analize trenutnog stanja uključenosti u poslovno okruženje Bosne i Hercegovine, pregled relevantnih zakona i propisa koji se odnose na rodne ravnopravnosti u zemlji, procjenu vladinih i nevladinih programa i podrške ženama u Bosni i Hercegovini, identificiranje prepreka za žene relevantne za aktivnosti Projekta, te razvijanje preporuka za nove ili inovativne pristupe rodnoj inkluziji koji se mogu implementirati u kontekstu Bosne i Hercegovine u okviru USAID projekta “Diaspora Invest 2”. Poziv za angažman po ovom pitanju je dostupan ovdje.  Oba poziva su otvorena do 31.1.2023., a za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati tim USAID projekta “Diaspora Invest 2” putem e-maila [email protected].

ReplyReply to allForward

(Visited 84 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments