USAID poziv za iskazivanje interesa u okviru poziva za projekte na temu filantropije

7 nov
Rok prijave 12.11.2019

Ovaj zahtjev za informacijom (RFI) služi za informiranje zainteresiranih organizacija o nadolazećim aktivnostima „Localworks – Philanthropy Community“.

Ovaj RFI poziva na slanje izjava sposobnih i prihvatljivih lokalnih subjekata koji su zainteresovani za partnerstvo sa USAID-em u postizanju rezultata ovih aktivnosti.

Ovaj RFI također traži komentare lokalnih filantropskih organizacija koje se bave lokalnim davanjem u BiH, kao krajnjih korisnika ovih aktivnosti.

Ako ste zainteresirani za ovaj RFI, od vaše organizacije se traži da dostavi izraz interesa, iskustva u sličnim intervencijama i da pojasnite može li vaša organizacija izvršiti posao naveden u nekim oblastima ili u sve tri oblasti intervencije. Komentari na RFI od nekvalificiranih organizacija su također dobrodošli.

Ograničenja u skladu sa pravilima o lokalnim mrežama (članak 7080. konsolidiranih i daljnjih trajnih odobrenih sredstava iz 2015. godine (str. 113-235):

  1. Da bi imale pravo na ovaj program, organizacije ne smiju primiti 5 miliona dolara od bilo koje američke agencije u direktnoj pomoći tokom proteklog petogodišnjeg razdoblja. To se ne odnosi na pod-grantove ili drugu indirektnu pomoć.
  2. Pojedinačna gornja granica granta iznosi 2 miliona dolara. USAID predviđa dodijeliti tri granta u iznosu od dva milijuna dolara za provedbu gore navedenih aktivnosti.

Vaše komentare i prijedloge pošaljite najkasnije 12. novembra 2019. godine do 11:00 sati.

Više informacija: RFI_localworks_philanthropy

(Visited 183 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments