UNTZ: prilika za razmjenu na Afyon Kocatepe Univerzitetu u Turskoj

28 nov
Rok prijave 15.12.2019

Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu ukupno dvije stipendije za ljetni semestar akademske 2019/20. godine. Jedna stipendija je namijenjena za redovno slušanje predmeta u toku navedenog semestra (5 mjeseci), a druga stipendija je namijenjena za stručnu praksu odnosno takozvani internship (2 mjeseca).

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija za sljedeća studijska područja: gluma (scenske umjetnosti), menadžment, pravo, tjelesni odgoj i sport, prehrambena tehnologija, rudarstvo i građevinarstvo.

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na linku). Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosi sam.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 15.12.2019. GODINE.

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku
  9. Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta

Više informacija o studiranju na Afyon Kocatepe Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima:

Web stranica: https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm
Informacije za Erasmus+ studente: https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/erasmus.htm

Prijave dostaviti putem e-maila: [email protected] sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON KOCATEPE. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku i imenom i prezimenom kandidata (pr.: Transcript, pg.1._Ime, Prezime).

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15)
E-mail: [email protected]
Tel: +387 35 300 522

(Visited 139 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments