UNSA: Mevlana program razmjene na Univerzitetu Marmara u Turskoj

5 mar
Rok prijave 11.03.2020

U okviru Mevlana programa otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet Marmara
Država: Turska
Period boravka: akademska 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 11.03.2020. godine
Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
Ko se može prijaviti: studenti i nastavno osoblje UNSA
Ponuđene studijske oblasti: društvene, humanističke, inžinjering, medicina
Iznos stipendije: studenti 1.300 TL (mjesečno), osoblje 3.100 TL (maksimalno) + putni troškovi (samo za osoblje)

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovaj konkurs nije namijenjen studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti: bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti), master, PhD
Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene protokolom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Ponuđene studijske oblasti su dogovorene Mevlana protokolom (sporazumom) a one uključuju sljedeće nauke:

 • političke nauke
 • humanističke nauke
 • međunarodni odnosi
 • medicina
 • građevina

Više informacija dostupno je na linku.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na [email protected]. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na MEVLANA konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 1. Prijavni formular za studente
  ovu elektronsku formu popunite i dostavljate zajedno sa ostalom dokumentacijom;
  ne zaboravite potpisati
 2. Nominacijsko pismo
  ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat; forma mora biti na memorandumu matične institucije; nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 3. Prepis ocjena
  preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
  dokument treba prevesti na engleski jezik ukoliko nije u originalnu izdat na engleskom jeziku; nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 4. Skenirana stranica pasoša
 5. Biografija (CV)
  mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 6. Dokaz o poznavanju stranog jezika
  zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika; minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B2 ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika; međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd); diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
  potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više;

Više detalja dostupno je na linku.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 28.02.2020. godine, a rok za prijavu je 11.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumijeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 4 mjeseca za studente, odnosno minimalno 14 dana za osoblje. Studenti se mogu prijaviti za zimski ili ljetni semestar 2020/2021. godine. Osoblje može obavljati mobilnost u periodu od 1. septembra 2020. do 31. avgusta 2021. godine.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbjediti vizu prije odlaska na studij. Osoblje ne treba vizu s obzirom na kraći period boravka. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno i za studente i za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/

(Visited 94 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments