UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost studenata i osoblja na Katolički univerzitet u Leuvenu, Belgija, zimski semestar 2019/2020

21 apr
Rok prijave 24.04.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Katolički univerzitet u Leuvenu
 • Država: Belgija
 • Erasmus kod: B LEUVEN01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

Napomena: KU Leuven univerzitet se nalazi u dva grada: Gent i Leuven (izbor grada zavisi od izbora studijske mobilnosti)

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Studenti Univerziteta u Sarajevu:

 • Master
 • PhD
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training (iz oblasti internacionalizacije)
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene:

Napomena: Inžinjering obuhvata sljedeće oblasti:

 • Građevina,
 • Elektronika ICT,
 • Hemija/biohemija,
 • Elektromehanički inžinjering i
 • Energetski inžinjering.
 • Osoblju su također dostupne samo ove dvije oblasti.

NOVO: Staff week 3-7. juni 2019. godine – administrativno osoblje te akademsko osoblje u službi implementacije internacionalizacije (prodekan, koordinator za međunarodnu saradnju itd.) se mogu prijaviti za staff week. Više informacija o planiranom programu dato je ovdje.

IZNOS STIPENDIJE:

STUDENTI:

 • 850,00 EUR x 5 mjeseci
 • putni troškovi do iznosa 275,00EUR.

OSOBLJE:

 • 160,00 EUR x 12 dana (za teaching) ili 7 dana (za training)
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu. Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 29.01.2019. godine, a rok za prijavu je do 24.04.2019. godine do 15:00 sati.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

Više informacija kao i koji su dokumenti potrebni pogledajte ovdje.

(Visited 71 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments