UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost studenata i akademskog osoblja na Sveučilište u Zagrebu

2 okt
Rok prijave 14.10.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Sveučilište u Zagrebu
 • Država: Hrvatska
 • Erasmus kod: HR ZAGREB01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  • Teaching
   • Nastava može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Osoblje mora predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).

Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Zagrebu trenutno je otvoren konkurs iz oblasti muzike i dramske umjetnosti.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 800,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR
 • OSOBLJE
  • 140,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: Stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblju koji ide na kraći period nije potrebna viza.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument  finalizira i stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. Nakon toga finalizirani dokument se vraća kandidatu.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumentaOvaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom.
   • Ispunjava se dio koji se odnosi na “before mobility”
   • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranom univerzitetu. Lista predmeta je dostupna na datom linku (iznad)
   • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati
   • Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate.
   • Dokument NE TREBA biti potpisan od strane kandidata i odgovornog prodekana u ovoj fazi prijave. 
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA (kolor sken)

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

 • OSOBLJE:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. Nakon toga finalizirani dokument se vraća kandidatu.
  • ŽIVOTOPIS (CV)
  • DOKAZ O PODRŠCI VAŠOJ TEACHING MOBILNOSTI
   • ono može biti u formi pozivnog pisma ili email komunikacije gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka poziva na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin
  • UGOVOR O MOBILNOSTI
   • Teaching: Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Dokument ispunjavate u skladu sa dogovorenim/predloženim aktivnostima na univerzitetu domaćinu.
   • Dokument NE TREBA mora biti potpisan od strane kandidata i dekana u ovoj fazi prijave. 

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 30.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 14.10.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  – studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA,PhD) iz oblasti muzičke i dramske       umjetnosti
  – akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu za opciju predavanja iz ublasti   muzičke i dramske umjetnosti,
 • mobilnost se realizuje:
  – studenti: u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
  – osoblje u toku akademske 2019/2020. u skladu sa dogovorom sa kolegama na partnerskom univerzitetu
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  – studenti: dvije (2) stipendije,
  – akademsko osoblje: jedna (1) stipendija,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
  samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
  kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.

(Visited 159 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments