UNSA: ERASMUS+ Tehnološki univerzitet u Dablinu

11 mar
Rok prijave 12.04.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu u Dablinu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu (Elektrotehnički fakultet i Mašinski fakultet):
  • Bachelor
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR.
 • OSOBLJE:
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu. Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana (kontaktirajte [email protected] kako bi vam pomogli da izaberete relevantne predmete na TU Dablin);
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Za više informacija posjetite link.

(Visited 123 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments