UNSA: Erasmus+ razmjena na Univerzitetu u Barceloni

7 mar
Rok prijave 14.04.2020

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet u Barseloni
Država: Španija
Erasmus kod: E BARCELO01
Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 14.04.2020. godine
Način prijave: putem online platforme univerziteta
Ko se može prijaviti: studenti UNSA
Ponuđene studijske oblasti: sve oblasti osim medicinskih nauka
Iznos stipendije: studenti 850 € + putni troškovi

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Sarajevu koji su upisani u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti: bachelor (studenti prve godine ne mogu se prijaviti), master

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

Link: https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/oferta_formativa/index.html

Programi ponuđeni na engleksom jeziku: http://www.ub.edu/sl/en/socio/transparencia.php?angles=1

Napomena: u ponudu nisu uključeni programi iz medicinskih nauka!

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se putem online platforme gdje otvarate svoj profil i postavljate tražene dokumente do zadatog roka trajanja konkursa. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima. U ovom slučaju ne prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI:

  1. Nominacijsko pismo
  2. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  3. Prepis ocjena
  4. Ugovor o učenju
  5. Sken pasoša
  6. Dokaz o poznavanju stranog jezika

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendiju u istom ili prethodnom ciklusu studija, a prijavljuju se ponovo (u skladu sa Erasmus+ pravilima gdje svaki student ima mogućnost dva puta koristiti mobilnost) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (u vidu potvrdu da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu – prepis ocjena u kojem se jasno vide priznati predmeti ili potpisan od strane prodekana „after mobility“ dio iz ugovora o učenju).

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 05.03.2020. godine, a rok za prijavu je 14.04.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Više detalja o stipendiji dostupno je na linku.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/

(Visited 135 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments