UNFPA zapošljava na četiri pozicije

25 mar
Rok prijave 05.04.2024

  1. Admin/Finance Associate
  2. Youth Outreach and Engagement Assistant
  3. Women, Peace and Security / WPS Intern
  4. Youth Programme Intern

 

Rok za sve pozive otvoren je do 5. aprila 2024. godine

UNFPA u Bosni i Hercegovini

Od 1995. godine UNFPA u BiH radi na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u vezi s tim, na osnaživanju žena, rodnoj jednakopravnosti te zagovaranju kvalitetnih podataka o toj populaciji koji će se koristiti u razvojnim politikama i strategijama.

Sa ljudskim pravima i rodnom jadnakopravnošću u središtu svih intervencija, UNFPA podržava napredak u pravcu: (a) dostupnih, priuštivih, visokokvalitetnih integriranih usluga vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje; (b) velike odgovornosti za uklanjanje svih oblika diskriminacije; (c) osnaživanja marginaliziranih grupa, s naglaskom na žene, adolescente i mlade (posebno djevojčice); i (d) politika koje snažno promoviraju ljudska prava. Ostvarivanje navedenih ciljeva postiže se pomoću strategija zagovaranja, dijaloga i savjetovanja, izgradnje kapaciteta i osiguravanja podataka i dokaza za izradu politika i upravljanje znanjem.

(Visited 409 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments