UN Women traži Asistenta za komunikacije

13 aug

Detalji
Misija i ciljevi
UN Women (Tentitet Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena), zasnovan na viziji ravnopravnosti sadržanoj u Povelji Ujedinjenih nacija, radi na eliminaciji diskriminacije žena i djevojčica; osnaživanje žena; i postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca kao partnera i korisnika razvoja, ljudskih prava, humanitarne akcije i mira i sigurnosti.
Normativni i programski rad UN Women, vođen Globalnim strateškim planom UN Women (2022-2025) i Strateškom notom zemlje (2021-2025), i podržan konsolidovanom organizacijskom arhitekturom, bili su instrumentalni u unapređenju rodne ravnopravnosti, poboljšanju pristupa žena mogućnosti, prava i usluge u političkom, društvenom i ekonomskom životu, te borba protiv rodnih stereotipa, diskriminacije i nasilja, kako to zahtijevaju međunarodne i nacionalne zakonske i političke obaveze. UN Women sarađuje sa brojnim partnerima – državnim organima, organizacijama civilnog društva, uključujući ženske organizacije i platforme, akademskim krugovima, drugim UN agencijama. Ona se obavezuje na princip Ne ostavljajući nikoga iza sebe, podržavajući ciljane akcije za uklanjanje prepreka sa kojima se suočavaju marginalizovane i ranjive grupe žena u ostvarivanju svojih prava i da ih promoviše kao agente promene.

Kontekst
U Bosni i Hercegovini, UN Women radi u oblastima ekonomskog osnaživanja žena, zaustavljanja nasilja nad ženama i rodno odgovornog upravljanja. Komunikacije i napori javnog zagovaranja koje su razvili i implementirali UN Women na nacionalnom nivou nastavljaju da unapređuju rodnu ravnopravnost i program za osnaživanje žena u kontekstu Agende za održivi razvoj 2030. Komunikacijski napori UN Women u BiH usmjereni su na: zalaganje za ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i prava žena u BiH; povećanje vidljivosti UN Women i njenih partnera u BiH putem eksterne komunikacije; i jačanje strateškog pristupa UN Women komunikaciji i zagovaranju u BiH. Uloženi su značajni napori u razvoj strateških komunikacija i kampanja, kao i njegovanje odnosa s medijima i dosljedno prisustvo na društvenim mrežama. UN Women razvija komunikacijske resurse kako bi promovirao specifične intervencije na državnom nivou i fokusira se na pristupe specifične za zemlju za globalnu vodeću kampanju UN Women kao što su Generation Equality, Međunarodni dan žena i 16 dana aktivizma za okončanje nasilja nad ženama. Paralelno, programski portfelji su podržani kroz različite komunikacijske intervencije.

Izvještavajući programskog specijaliste, i pod nadzorom saradnika za komunikacije, i sveukupnim nadzorom specijaliste za program, te u saradnji sa određenim UN Women timom, volonter UN-a će pružati zadatke vezane za komunikaciju i zagovaranje, te podržavati cjelokupni komunikacijski portfelj UN Women Bosna i Hercegovina.

Opis zadatka
U okviru delegiranih ovlaštenja i pod direktnim nadzorom saradnika za komunikacije, te u saradnji sa imenovanim UN Women timom, volonter UN-a će doprinijeti sljedećim dužnostima i odgovornostima:

1. Podržati implementaciju aktivnosti komunikacije i vidljivosti UN Women u BiH
a. Podrška i održavanje kontinuirane komunikacije i vidljivosti prekretnica, postignuća, rezultata i ishoda UN Women u BiH.
b. Pružanje podrške u konceptualizaciji, pripremi i implementaciji implementiranih komunikacijskih i zagovaračkih napora, kao što su događaji, konferencije za štampu, interne/eksterne komunikacijske aktivnosti, kampanje i slični zadaci.
c. Pomaže u odnosima s medijima i pruža podršku praćenju i izvještavanju o medijskom praćenju aktivnosti UN Women, kao i cjelokupnom izvještavanju o komunikacijama i vidljivosti.
d. Nacrtajte saopštenja za javnost, materijale za brifing, informativne dokumente, ključne poruke, Op-Eds/blogove, teme za razgovor i druge relevantne materijale za komunikaciju i zagovaranje.
e. Razvijati i proizvoditi kreativne i inovativne sadržaje na društvenim mrežama (postovi na društvenim mrežama, infografike, kolutovi, bilteni, priče o ljudskim interesima, novinski članci, multimedijska sredstva i sličan sadržaj).
f. Prevedite i distribuirajte osnovne dokumente.

2. Podržati upravljanje naporima korporativne komunikacije UN Women u BiH
g. Pružanje podrške razvoju i proizvodnji digitalnih komunikacijskih alata, sredstava, sadržaja, materijala i kampanja.
h. Učestvujte u planiranju, organizaciji, implementaciji i izvještavanju o kampanjama.
i. Podržati razvoj i širenje publikacija UN Women BiH.
j. Pružati podršku upravljanju profilima na društvenim mrežama UN Women BiH i ažurirati planove društvenih medija.
k. Održavati i redovno ažurirati mailing liste i bazu podataka relevantnih medija u zemlji.
l. Prenesite ili odgovorite na upite i zahtjeve za informacijama primljene putem društvenih mreža UN Women.

m. Doprinositi koordinaciji dobavljača i partnera kao što su kompanija za organizaciju događaja, štamparske i izdavačke kuće, grafički dizajneri, multimedijalni stručnjak i urednik.

3. Doprineti koordinaciji dobavljača i partnera kao što su kompanija za organizaciju događaja, štamparske i izdavačke kuće, grafički dizajneri, multimedijalni stručnjak i urednik.
4. Bilo koji drugi povezani zadaci koje može zahtijevati ili dodijeliti supervizor.

(Visited 253 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments