Udruženje ŠA Fest dodjeljuje stipendiju za studente fakulteta likovnih umjetnosti

3 nov
Rok prijave 15.11.2019

Konkurs za stipendiju Fonda Dalibor Popović Mikša u akademskoj 2019/20 godini, za studente 2, 3. i 4. godine, sljedećih fakulteta:

 1. Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, studijski program:
  Likovne umjetnosti
 2. Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
 3. Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
 4. Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Sveučilište u Mostaru
 5. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
 6. Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, studijski programi:Likovne umetnosti i Primenjene umetnosti i dizajn
 7. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, studijski programi: Likovne umetnosti i Primenjene umetnosti

Uslovi koje studenti moraju da ispune:

 • da posjeduju državljanstvo BiH,
 • da imaju do 30 godina,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisani u godinu studija,
 • da u dosadašnjem studiranju nisu obnovili nijednu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju drugog davaoca,
 • da imaju prosjek ocjena iznad 7,50

Kriterijumi:

Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, studenti koji su osvajali nagrade, odnosno učestvovali u stručnim takmičenjima/konkursima/kolonijama, te studenti koji su aktivni po pitanju društveno odgovornih aktivnosti u zajednici u kojoj žive ili studiraju.

Potrebni dokumenti

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs koji je dostupan na stranici www.shafest.com, sa CV-jem, motivacionim pismom, adresom prebivališta, i telefonskim brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova i kriterijuma ovog konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Potvrda o statusu redovnog studenta, koju izdaje fakultet/akademija, sa obaveznom naznakom da je student upisan prvi put u tekuću studijsku godinu,
 5. Potvrda o studijskom programu i prosjeku ocjena u toku studija,
 6. Potvrda sa fakulteta da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija,
 7. Izjavu studenta kojom potvrđuje da nije korisnik stipendije drugih izvora finansiranja,
 8. Izjavu studenta o socijalno–ekonomskom statusu,
 9. Izjavu studenta i potvrdu organizacije u kojoj je student volontirao i bio uključen u društveno odgovorne aktivnosti,
 10. Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista, te uvjerenje nadležnog zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana,
 11. Dokaz o osvojenim nagradama, odnosno učešće na stručnim takmičenjima/konkursima/kolonijama,

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom stavu ovog člana moraju biti original ili ovjerene kopije, a dokazi o ispunjavanju uslova navedenih pod rednim brojevima 1), 2), 4), 5) i 6) ne stariji od tri mjeseca.

Komisija za izbor stipendiste Fonda Dalibor Popović Mikša, ima zadatak da u roku od 20 dana od dana zatvaranja Konkursa, utvrdi tačan broj pristiglih prijava, te da na osnovu uslova i kriterijuma odluči i objavi ime stipendiste koje će biti objavljeno na zvaničnoj stranici ŠA Festa www.shafest.com.

Udruženje ŠA Fest, kao davalac stipendije i student, kao korisnik stipendije, zaključuju ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Udruženje ŠA Fest se obavezuje da će za period stipendiranja koji traje 9 mjeseci u toku akademske 2019/20 godine, studentu mjesečno isplaćivati stipendiju u iznosu od 200 KM.

Student se obavezuje da će završiti studijsku godinu u roku, te da će za potrebe ŠA Festa 30 dana (u julu 2020. godine) biti na raspolaganju u organizaciji ŠA Ulice i ŠA Festa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave, sa skeniranim ili fotografisanim potrebnim dokumentima, se mogu dostaviti na e-mail adresu [email protected].

Kandidati koji prođu u uži izbor dostaviće naknadno originalne dokumente.

Za sva dodatna pitanja vezana za konkurs, kontaktirajte nas putem e-mail adrese [email protected]

Preuzmi prijavu

(Visited 81 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments