Trening Borba protiv trgovine ljudima

1 dec

USAID/INSPIRE organizuje trening Borba protiv trgovine ljudima koji ima za cilj da učesnike/ce upozna sa pojmom, etiologijom i fenomenološkim obrascima i karakteristikama trgovine ljudima; sa ključnim metodičkim pristupima i praktičnim procedurama identifikacije žrtava trgovine ljudima, uvažavajući specifičnosti pristupa u pogledu oblika eksploatacije (seksualna, radna, trgovina ljudskim organima i dr.), profila žrtve (djeca, maloljetnici, odrasli, spol žrtve, okolnosti iskorištavanja i dr.) i hodograma postupanja u okviru referalnog nacionalnog mehanizma;  ključnim akterima, pravnim mehanizama koji uključuju nadležnosti i ovlaštenja za postupanje.

Polaznici/ce treninga će također unaprijedili znanja o uspostavljenim mehanizmima asistencije i podrške žrtvama trgovine ljudima, koji egzistiraju u okviru nacionalnog referalnog mehanizma i praktičnim procedurama postupanja, naročito iz ugla organizacija civilnog društva koje čine važan sastavni dio kapaciteta za pomoć žrtvama. To se posebno odnosi na poznavanje oblika asistencije, uključujući katalog pravâ koja žrtve uživaju u tom statusu i standarda postupanja, predviđenih relevantnim međunarodnim i domaćim pravnim izvorima i praksama dobrog postupanja.

Nakon treninga polaznici/ce će biti u stanju da u svom svakodnevnom radu pouzdano mogu prepoznati pojavu trgovine ljudima i napraviti distinkciju u odnosu na srodne pojave, poput krijumčarenja osoba, prostitucije, zanemarivanja djece ili maloljetnika, loših uvjeta rada i drugih sličnih pojava i biti osposobljeni da praktično primjenjuju indikatore prepoznavanja potencijalnih i žrtava trgovine ljudima koji su adaptirani pojedinim oblicima eksploatacije, profilu žrtava i okolnostima iskorištavanja. Polaznici će moći i sudjelovati u različitim stadijima pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima i jasno poznavati procedure postupanja iz ugla svih aktera koji učestvuju u ovom procesu.

Trening je namjenjen  predstavnicima nevladinih organizacija, i moguće je na trening delegirati samo jednu osobu ispred jedne organizacije. Trening je planiran za 26 učesnika, i sama prijava na trening ne podrazumijeva i učešće na istom.

Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će nekoliko dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:
Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem maila [email protected] ili putem telefona 033 778 772.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments