Studentske stipendije Općine Velika Kladuša za akademsku 2021/22. godinu

20 aug
Rok prijave 23.08.2022

Općina Velika Kladuša objavila je Konkurs za dodjelu 150 stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom sistemu, kao i studentima prve do šeste godine po starom sistemu školovanja (zavisno od dužine trajanja studija) za akademsku 2021/22. godinu.
Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida, računajući od datuma objave Konkursa za dodjelu stipendije, uz uslove da se prvi put upisuju kao redovni studenti određene godine studija na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, da nisu korisnici druge stipendije, da nemaju status apsolventa i da ispunjavaju i druge uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini.
U konkursu se navodi da pravo na stipendija imaju i svi izuzetno uspješni studenti (student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili ima prosječnu ocjenu 5,0 u završnom razredu srednje škole; student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa; student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću; student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije); svi najteži socijalni slučajevi (student bez oba roditelja; student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%; student bez roditeljskog staranja); po četiri studenta za svako deficitarno zanimanje (doktor medicine; magistar farmacije; diplomirani veterinar ili doktor veterine; diplomirani inženjer, master ili bachelor geodezije; diplomirani inženjer, master ili bachelor informatike; diplomirani inženjer, master ili bachelor arhitekture, diplomirani inženjer, master ili bachelor građevine, diplomirani inženjer, master ili bachelor mašinstva, diplomirani inženjer, master ili bachelor elektrotehnike, profesor njemačkog jezika; profesor muzičke kulture i profesor likovne kulture. određeni broj studenata iz kategorije socijalni slučaj (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata: godina studija; uspjeh u prethodnoj godini studija (školovanja); broj članova domaćinstva; invalidnost roditelja studenta (tjelesna ili radna); studenti iz porodice u kojoj jedan ili više članova porodice boluju od teške bolesti i nisu sposobni za rad, a nemaju rješenje o invalidnosti; student bez jednog roditelja; student neutvrđenog očinstva; student rastavljenih roditelja ili student samohranog roditelja; broj studenata iz domaćinstva; broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi i mjesečni prihod po članu domaćinstva).
Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci, za period od 01. oktobra 2021. godine do 31. jula 2022. godine, u mjesečnim iznosima od po 200,00 KM.
Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini sa orginalima ili ovjerenim kopijama dokumenta iz tačke V Javnog konkursa, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba za upravu, društvenih djelatnosti i zajedničke poslove, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša.
Konkurs ostaje otvoren do 23. augusta 2022. godine, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu.
(Visited 15 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments