Stipendija Erasmus+ za studente UNSA na Univerzitetu Santiago de Compostela u Španiji

10 feb
Rok prijave 15.04.2020

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet Santiago de Compostela
Država: Španija
Erasmus kod: E SANTIAGO01
Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 15.04.2020. godine
Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
Ko se može prijaviti: studenti i nastavno osoblje UNSA
Ponuđene studijske oblasti: Humanities, Civil Engineering, Agriculture, Forestry, Languages
Economics, Business and Administration, Chemistry
Iznos stipendije: studenti 850 €, osoblje 160 € + putni troškovi

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
Master
PhD

Osoblje može biti:

Nastavno osoblje

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na [email protected] Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

Nominacijsko pismo
ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
forma mora biti na memorandumu matične institucije;
nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni

Izjava o prethodnoj mobilnosti
ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat

Prepis ocjena
preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
dokument ne treba prevesti na engleski jezik;
nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.

Ugovor o učenju
ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
dokument ne treba biti potpisan od strane studenta i prodekana u ovom dijelu konkursa jer se treba provjeriti da li su predmeti dostupni.

Sken pasoša
Biografija (CV)

mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije

Dokaz o poznavanju stranog jezika
zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika;
minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B1, a mnogi univerziteti traže i B2;
ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika;
međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd);
diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više;

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 07.02.2020. godine, a rok za prijavu je 15.04.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 5 mjeseca za BA i MA studente, 3 mjeseca za PhD i 7 dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Studenti:
BA i MA: dvije (2)
PhD: dvije (2)

Nastavno osoblje: jedna (1)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

Studenti: 850 € (mjesečno)
Osoblje: 160 € (dnevnica)
Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Osoblje ne treba vizu s obzirom na kraći period boravka. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno i za studente i za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

Više informacija pronađite na linku.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments