UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost studenta i osoblja na Jagielonski univerzitet u Krakovu

11 okt
Rok prijave 05.11.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Jagielonski Univerzitet u Krakovu
 • Država: Poljska
 • Erasmus kod: PL KRAKOW01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

Ko se može prijaviti?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  – Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  – Master
  – PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  – Teaching
  Nastava može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe.       Osoblje mora predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i   organizaciju  predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u   ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).

Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Tematske oblasti

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Jagielonskom Univerzitetu u Krakovu, studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti na jeziku koji odgovara kandidatu. Više na linku.

Iznos stipendije:

 • STUDENTI
  800,00 EUR x 5 mjeseci
  putni troškovi do iznosa 275,00 EUR
 • OSOBLJE
  140,00 EUR x 7 dana
  putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Prijava:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

Konkurs je objavljen 08.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 05.11.2019. godine do 15:00 sati.

Napomene:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  – studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
  – akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu za opciju predavanja,
 • mobilnost se realizuje:
  – studenti: u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
  – osoblje u toku akademske 2019/2020 u skladu sa dogovorom sa kolegama sa     partnerskog univerziteta
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  – studenti: jedna (1) stipendija
  – akademsko osoblje: jedna (1) stipendija
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA ili kliknite ovdje.

(Visited 100 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments