Sparkasse Bank zapošljava!

13 jun
Rok prijave 17.06.2020

 

Ako imate završen pravni fakultet, posjedujete iskustvo u bankarskom poslovanju, poznajete engleski jezik, želite nove izazove, orijentirani ste na zadatke koji iziskuju rad u skladu sa procedurama i analitičko promišljanje, timski ste igrač,

mi vjerujemo da možete biti:

STRUČNI SARADNIK
Direkcija sekretarijata i regulatorne usklađenosti

Konkretnije o poziciji:
Organi banke – Koordinacija i izvršavanje poslova u vezi pripreme sjednica Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Banke, Odbora za reviziju i drugih odbora (aktivnosti na koordinaciji, provjeri valjanosti materijala, pripremanju odluka u skladu sa zapisnikom i sl.), te po potrebi vođenje zapisnika sa sjednica organa Banke.
Korporativno upravljanje – Učestovanje u implementaciji i provođenju regulatornih i grupnih standarda u vezi korporativnog upravljanja.
Povezana društva – Učestvovanje u aktivnostima prema povezanim društvima na nivou Grupe BiH.
Statusne promjene Banke – Izvršavanje potrebnih aktivnosti u procesu sudskih registracija Banke i njenih organizacionih dijelova.
Učestvovanje u procjeni uticaja novog ili izmjene postojećeg regulatornog propisa na poslovanje Banke iz domena nadležnosti.
Korespodencija sa nadležnim tijelima (FBA, ABRS, Centralnom bankom BiH, Komisijom za vrijednosne papire i Registrom vrijednosnih papira).
Praćenje usklađenosti internih akata Direkcije sa regulatornim propisima i predlaganje korektivnih mjera.
Učestvovanje u izvršenju strateških ciljeva iz domena djelovanja Direkcije.
Učestvovanje u strateškim i grupnim projektima.

Nudimo Vam:
Rad u stabilnoj i respektabilnoj organizaciji spremnoj na sve izazove novijeg doba.
Rad na izazovnim zadacima u oblasti korporativnog upravljanja, prava i zakonske regulative.
Kulturu u kojoj se cijeni proaktivnost i otvorena komunikacija.
Kontinuirano educiranje i razvoj karijere.

Rok za prijave: 17.06.2020. godine

Prijavni obrazac potražite ovdje.

(Visited 962 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments