SOS Dječija sela: SLUŽBENIK/ICA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA OD INDIVIDUALNIH DONATORA – F2F (lokacija Tuzla)

2 jun
Rok prijave 10.06.2022

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Glavni cilj je iznalaženje mogućnosti za pokrivanje tekućih troškova i troškova investicija nacionalne asocijacije,  sa ciljem samoodrživosti nacionalne asocijacije od fundraising aktivnosti koje se fokusiraju na individualni segment. Fundraiser je odgovoran za ispunjenja postavljenih ciljeva u biznis planu nacionalne asocijacije. Fundraiser ima za cilj da pozicionira SOS Dječija sela kao jakog i konzistentnog partnera među potencijalnim i postojećim donatorima, bazirano na viziji, misiji i vrijednostima SOS Dječijih sela.

Glavne dužnosti i zadaci:

– da se razvije strateški portfolio proizvoda (committed giving, povremene donacije (direktna pošta, face2face, telemarketing, kombinacija sa “click to call”, mas mediji, digitalni kanal, događaji)

– razviti dugoročni odnos sa individualnim donatorima (donor lifetime cycle)

– sposobnost da aplicira upravljanje bazama podataka (database management), u kontekstu principa upravljanja odnosima s donatorima (donor relationship management) i segmentiranja donatora, za aktivnosti akvizicije i zadržavanja donatora

– odgovoran/na za ispunjavanje biznis plana i dosezanje postavljenih i dogovorenih ciljeva

– odgovoran/na za koordiniranje tima SOS predstavnika u face2face kampanji, bilo u saradnji sa agencijom ili samostalno

– odgovoran/na za organiziranje aktivnosti podrške face2face kampanji – pregovori sa bankama, uspostavljanje nesmetanog sistema doniranja, pozicije štandova, raspored SOS Predstavnika i ostale aktivnosti u vezi kampanje

– ona/on planira, prati, analizira i evaluira svaku kampanju i aktivnost, u skladu sa procedurama planiranja i izvještavanja

– pruža podršku osobama zaduženim za korporativni fundraising, digitalne medije i komunikacije; svi ostali FR/PR poslovi koji mu/joj se dodijele

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

  • Univerzitetska diploma poslovne administracije, marketinga ili fundraisinga;
  • Iskustvo od najmanje 3-5 godina u individualnom fundraisingu, marketingu ili prodaji – ovisno o obrazovanju;
  • Ekspertiza o direktnom marketingu, te znanje i iskustvo u upravljanju odnosima s kupcima;
  • Iskustvo u upravljanju projektima;
  • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Snažna motivacija za poistovjećivanjem sa vizijom, misijom i vrijednostima SOS Dječijih sela

Oglas ostaje otvoren do 10.06.2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: [email protected] ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju  Službenik/ica za prikupljanje sredstava od individualnih donatora – f2f (lokacija tuzla)“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

(Visited 41 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments