SOS Dječija sela – PROJEKT MENADŽER/ICA

17 nov
Rok prijave 23.11.2022

1 pozicija

Lokacija: Sarajevo

Očekivani početak rada: Decembar 2022. Trajanje projekta: 2 godine

Misija:

SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine implementiraju dvogodišnji projekat „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“, koji se finansira od strane Vorarlberger Landesregierung i SOS Dječijih sela Austrije. Cilj projekta je doprinos stvaranju boljih izgleda za socijalno uključivanje ranjivih mladih u Bosni i Hercegovini, te kroz ovu inicijativu doprinijeti boljoj pripremljenost mladih koji napuštaju alternativnu brigu za samostalan život na području Sarajevskog i Tuzlanskog kantona.

Projekt menadžer_ica aktivno vodi proces ili upravlja projektom pod uslovima navedenim u datom grantu. On/ona vodi tim i usko sarađuje sa menadžment timom (lokalnim ili nacionalnim) i adresira pitanja koja se tiču projekta na menadžment sastancima. Projekt Menadžer_ica osigurava jasne, blagovremene i mjerljive ciljeve za projektne faze koji trebaju biti u skladu sa: odobrenjima iz granta i inicijativama/planovima nacionalne i internacionalne strategije SOS godišnjeg plana za lokaciju.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Odgovoran/a za cjelokupno upravljanje i vođenje projekta
 • Koordinira sve projektom predviđene aktivnosti i prati implementaciju projekta na dnevnoj bazi
 • Osigurava da je projekat implementiran u skladu sa projektnom dokumentacijom (npr.grant ugovorom, projektnim planom, projektnim budžetom, itd.)
 • Osigurava efektivno upravljanje ljudima i resursima uključenim u projekat
 • Odgovoran/a za projektno izvršavanje rezultata
 • Priprema izvještaje o napretku (razvoju projekta) i finalne izvještaje za donatore (u skladu sa zahtjevima donatora) i ako je potrebno za SOS CVI (u skladu sa SOS internim standardima)
 • Osigurava da troškovi koji su direktno isplaćeni iz projekta, budu u skladu sa uslovima definisanim u projektnom prijedlogu
 • Komunicira sa svim projektnim akterima: internim i eksternim (donator, lokalna zajednica, mediji, itd.)
 • Rukovodi radom saradnika u projektnom timu
 • Analizira potrebe i angažovanost saradnika i predlaže plan (pre)raspodjele resursa i/ili zapošljavanja, u skladu sa potrebama
 • Upravlja projektnim timom, kontroliše kvalitet rada projektnog tima i osigurava jasnu komunikaciju između svih članova tima.
 • Promoviše i pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova (drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7) iz oblasti ekonomija, pravo, menadžment, društvene nauke.
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Vozačka dozvola B kategorija-aktivan vozač
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva, i to na pozicijama vođenja, pripreme i implementacije projekata
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vještine izvještavanja

Oglas ostaje otvoren do 23.11.2022. godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: [email protected]

ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda

Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju PROJEKT MENADŽER/ICA na projektu: Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

 

(Visited 139 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments