SOS Dječija sela oglas za posao: Socijalni radnik

16 okt
Rok prijave 20.10.2019

SOCIJALNI RADNIK (M/Ž)

1 izvršilac na određeno radno vrijeme u SOS Porodičnom obliku brige Gračanica

Misija pozicije:

Socijalni radnik prema politikama i vrijednostima organizacije SOS Dječijih sela vodi i koordinira rad sa (SOS) porodicama u Porodičnom obliku brige SOS Dječijeg sela Program Gračanica. Socijalni radnik sarađuje sa roditeljima u procesu razvojnog planiranja za djecu i mlade te obezbjeđuje resurse i stručne savjete za implementaciju planova. Socijalni radnik organizuje, vodi i podržava postupke prijema djece, mladih i porodica u projekte CVPG kroz izradu socijalne anamneze, pripremom i provođenjem procedura prijema, te prati zakonske formalnosti i radi sa porodicom porijekla djece i mladih, učestvuje u pripremi djece/mladih za reintegraciju u porodicu porijekla i osamostaljivanje. Sa partnerima u lokalnim zajednicama uspostavlja i održava saradnički odnos i redovno ih izvještava o svim bitnim pitanjima koja se tiču djece, mladih i porodica, te aktivno zagovara za prava djece, mladih i porodica u skladu sa dokumentima koje SOS koristi u svom radu (Konvencija o pravima djece, Q4C, Priručnik o dječijim selima, Programska politika SOS Dječijih sela, Politika zaštite djece, te druge relevantne politike i koncepte). Po potrebi, održava individualni i grupni rad sa djecom, mladima i porodicama te pruža generalnu podršku radu ostalih uposlenih SOS Programa Dječije selo Gračanica.

Pozicije obuhvataju sljedeće oblasti:

 • Stručna podrška djeci, mladima i SOS porodicama,
 • Kontakti sa Centrima za socijalni rad na području cijele Bosne i Hercegovine,
 • Kontakti sa članovima porodica porijekla djece iz brige,
 • Rad i praćenje interne baze podataka,
 • Izgradnja partnerstva, zastupanje i saradnje sa vanjskim zainteresiranim stranama,
 • Primjena alata vođenja slučaja,
 • Učešće u procesu izvještavanja o realiziranim aktivnostima,
 • Učešće u svim aktivnostima Tima za razvoj djece,
 • Upravljanje kvalitetom, praćenje i evaluacija, implementacija nacionalnih i internacionalnih standarda kvalitete.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Pored općih uslova, kandidati koji se prijavljuju na Oglas trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • VSS društvenog smjera – završen fakultet za socijalni rad;
 • Položen stručni ispit za završeno obrazovanje;
 • Poznavanje socijalnih politika, posebno u području prava djece i porodica (uključujući relevantne zakonske i podzakonske akte vezane za alternativne oblike brige):
 • Opće i/ili neformalno osnovno obrazovanje/edukacija iz oblasti psihologije i/ili pedagogije;
 • Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece, mladih i/ili porodica i saradnji sa socijalnim sektorom u trajanju od najmanje jedne godine;
 • Dobro poznavanje i razumijevanje razvojnih faza kod djece i mladih;
 • Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom);
 • Strateško razmišljanje i poznavanje ciklusa upravljanja projektima (PCM);
 • Razumijevanje i iskustvo u primjeni UN Konvencije o pravima djeteta;
 • Dobre komunikacijske vještine i izražena spremnost za timski rad;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme;
 • Sposobnosti planiranja i organizacionog pristupa;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u međunarodnim vladinim ili nevladinim organizacijama i/ili projektima

Oglas ostaje otvoren do 20. oktobra 2019. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na email: [email protected] sa naznakom „Aplikacija za poziciju Socijalni radnik“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Prijava-za-posao

SOS-DS-Gracanica-Socijalni-radnik

(Visited 296 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments