SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine – SARADNIK/CA na projektu „Employability and Jobs of the Future Sarajevo”

30 jul
Rok prijave 15.08.2022

1 pozicija

Lokacija: Sarajevo

Očekivani početak rada: 01.09.2022. Trajanje projekta: 2 godine

Misija:

SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine implementiraju dvogodišnji projekat „Employability and Jobs of the Future Sarajevo“, koji se finansira od strane fondacije Volkswagen Belegschaftsstiftung, u saradnji sa fondacijom Hermann-Gmeiner-Fonds Deutchland e.V.

Cilj projekta je unaprijeđenje izgleda za zapošljavanje i aktivnog učešća na tržištu rada ranjivih kategorija mladih ljudi u široj regiji Sarajeva.

Saradnik_ca na projektu aktivno podržava i zadužen_a je za logistički dio projektnog menadžmenta u konkretnoj lokaciji projekta. On/ona blisko sarađuje sa rukovodiocem projekta i bavi se pitanjima sa fokusom na logističku, organizacijsku i finansijsku domenu. Saradnik_ca na projektu osigurava dostupnost resursa u projektu, transparentno upravljanje i dokumentiranje na osnovu zahtijeva metodologije projekta, te pravovremeno i transparentno izvještavanje prema menadžeru_ici projekta.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Pruža administrativnu i logističku podršku projektu.
 • U slučaju potrebe pruža podršku pri izradi narativnih izvještaja
 • Pruža logističku podršku za sve treninge, kurseve, seminare i radionice vezane za projekt.
 • Vodi evidenciju događaja, usmjerava korespodenciju dodajući potrebne dodatne informacije i koordinira

praćenje aktivnosti i rokova.

 • Priprema popratnu dokumentaciju za sastanke i ažurira redovno dokumentaciju.
 • Koordinira aranžmane za obuke – raspored trenera, lokacija, logistička podrška itd.
 • Pomaže u pripremi programa za sastanke unutar i izvan organizacije, dogovara sastanke sa projektnim

akterima, uključujući logističku i sličnu podršku.

 • Prikuplja podatke, informacije i materijal za publikacije, biltene, isl.
 • Prati i planira budžetske izdatke u skladu sa projektnim aktivnostima.
 • Pridržava i promovira osnovna načela Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i

reagiranja u SOS-u

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (ekonomija, pravo, menadžment, društvene nauke – psihologija, socijalni rad i druge nauke)
  • Vještine rada na računaru (MS office)
  • Vozačka dozvola B kategorija – aktivan vozač
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Poznavanje okruženja rada organizacija civilnog društva
  • Znanja o budžetiranju, financijskom upravljanju, upravljanje projektnim ciklusom, praćenja i evaluacije

Oglas ostaje otvoren do 15. augusta 2022. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

Ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda

Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA NA PROJEKTU: Employability and Jobs of the Future Sarajevo “.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

(Visited 88 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments