Seminar: Zaštita na radu

2 jan
Rok prijave 15.01.2021

Procjena rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini sa osvrtom na metodologije i procedure, OHSAS 18001 kao i primjeri iz prakse

Datumi: 20.-21.01.2021-Sarajevo i 27.-28.01.2021.Brčko

Mjesto: SARAJEVO (hotel Hoolywood) i BRČKO (hotel Jelena)

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju I poslovno savjetovanje

Kontakt osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

www.businesseduca.ba

Rok za prijavu seminara je 15.01.Sarajevo a 20.01.Brčko

Uz meterijal seminara učesnici će dobiti interni priručnik :

METODE PROCJENE RIZIKA NA RADNOM MJESTU I U RADNOJ SREDINI

Seminar će se organizirati u malim grupama u skladu sa epidemiološkim mjerama i broj učesnika je ograničen.

Novim zakonom uređuju se prava,obaveze i odgovornosti poslodovca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu,kao i opšta načela prevencije te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu čijom primjenom se postiže spriječavanja povreda na radu proesionalna oboljenja i drugih oboljenja na radu kao i zaštita radne okoline te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlje na radu.

Evropska zajednica je još 1989. godine u Direktivi 89/391/EEZ (Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work) odredila svojim članicama obavezu izrade procjene rizika, ali je tek Smjernicama (Guidance on risk assessment at work) 1996. godine dala upute o primjeni te Direktive u nacionalnim uvjetima( smjernica je u priloženom materijalu) Preporučene principe Europske zajednice FBiH treba da ugradi u svoje zakonodavstvo, u Zakon o zaštiti na radu, koji je donešen a nakon toga i u Pravilnik o izradi procjene rizika (naziv pravilnika se može razlikovati od navedenog).

SEMINAR JE NAMJENJEN

Seminar je namjenjen: pravnicima ,direktorima,menadžerima sigurnosti i zaštite na radu predstavnicima radnika /sindikatima stručnjacima zaštite na radu,radnicima ovlaštenih organizacije za zaštite na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanije

SADRŽAJ SEMINARA :

I Primjena Zakona o radu sa aspekta sigurnosti i zdravlja i zaštite na radu

Svrha i značaj donošenja Zakona o zaštiti na radu

Prava i obaveze poslodavca pri organizaciji provođenja sigurnosti i zaštite na radu

Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika

Prava i obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika.

II Zaštita grupa zaposlenih posebno osjetljivih na rizik

Obaveze poslodavca u smislu zkona o organizovanju radnih mjesta

za grupe osjetljivih na određene rizike

Zabrana rada grupe posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima

Postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom

Kaznene odredbe

III Upotreba i primjena Pravilnika do donošenja novih federalnih

propisa

IV Izbor metodologije za vršenje procjene rizika

Osposobljavanje za metodologiju izrade procjene rizika

( teoretski i izrada vježbi);

V Faze pripreme za izradu i način pripreme dokumentacije

koordinacije projektne grupe,

izrada priloga akta o procjeni rizika,

primjeri iz prakse sa osvrtom na matricu izrade

METODE RADA:

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Predavači:

Prof.dr.Jagoda Nedić,doktor pravnih nauka

Jasmina Omerović, dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline

Licenca odgovornog projektanta zaštite na radu i zaštite od požara

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“

(Visited 118 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments