Seminar: Ugovaranje i obračun plaća za 2023.

20 jan

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

UGOVARANJE I OBRAČUN PLAĆA ZA 2023

 • Najnoviji propisi u FBiH, RS i BDBiH
 • Postupanje i iskustva inspektora
 • Preporučene dobre prakse

26.01.2023.

Nove najniže plaće i osnovice za doprinose

 • Nove odluke o najnižoj plaći u FBiH, RS i BDBiH
 • Nove osnovice za obračun doprinosa:

-radnika

– samostalnih poduzetnika / paušalaca

– razlika između slobodnih zanimanja / obrtnika

 • Šta se sve uključuje u iznos najniže plaće:

– porez na dohodak

– osnovna plaća i dio plaće po osnovu radnog učinka

– uvećanje za prekovremeni rad, noćni rad, otežane uslove rada

– minuli rad

 • Uticaj proširenih kolektivnih ugovora na najnižu plaću
 • Kolektivni ugovori / odluke o najnižoj plaći – prednost u primjeni?
 • Usklađivanje ugovora o radu i drugih internih akata
 • Postupanje kod isplata plaća iz:

– decembra 2022. u januaru 2023.

– zaostalih isplata plaća iz ranijih perioda u 2023. godini

Ugovaranje plaće u FBiH, RS i BDBiH

 • Šta sve čini plaću?
 • Razlike između bonusa / stimulacije / radnog učinka
 • Mogući i preporučeni načini ugovaranja plaće
 • Obaveznost ugovaranja plaće u bruto iznosu
 • Uobičajne i specifične situacije kod uvećanja plaće
 • Opravdani osnovi za ugovaranje umanjenja plaće:

– neopravdani izostanak sa posla

– neizvršavanje radnih zadataka

– destimulacija

 • Obustava na plaću – opravdani slučajevi
 • Administrativne zabrane / rješenje o izvršenju – najčešće dileme

Obračun plaće – praktični primjeri

 • Obračun najniže plaće kod:

– punog i nepunog radnog vremena

– isplate različitih uvećanja (minuli, prekovremeni, noćni rad…)

– primjene kolektivnog ugovora

 • Plaća i doprinosi za:

– rad kod više poslodavaca

– nepuni kalendarski mjesec

– međuentitetske radnike

– pripravnike

– niskoakumulativne djelatnosti

– detaširane radnike

– nerezidentne poslodavce

Ostale aktualna pitanja

 • Lični odbitak i porezna kartica
 • Porezne prijave i platne liste (preporuke i najčešće nepravilnosti)
 • Rokovi za isplatu plaće
 • Rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinosa
 • Isplata plaće i doprinosa po sudskoj presudi
 • Zastarni rokovi za isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak
 • Mogućnost odricanja od plaće

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Stvarnim slučajevima iz sudske i inspekcijske prakse
 • Praktičnim primjerima vezanim za obračun plaće
 • Brzim i pouzdanim odgovorima na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara

Naknada za seminar:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: [email protected]

www.revicon.info

akta.ba

(Visited 36 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments