Republika Srpska: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti podrške porodici

29 okt
Rok prijave 06.11.2020

Na javni poziv se mogu prijaviti sva pravna lica registrovana na području Republike Srpske, koji svojim radom doprinose:

 • stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica,
 • promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo,
 • doprinose borbi protiv nasilja u porodici,
 • razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i
 • porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života,
 • doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brigu o starima te drugih mjera za unaprjeđenje demografske politike u Republici Srpskoj.

Fizička lica (pojedinci) ne mogu aplicirati za grant u okviru ovog poziva.

Raspodjela budžetskih sredstava vrši se za finansiranje i sufinansiranje:

 • projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM
 • projekata i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM.

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primjerku, isklјučivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na Internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible2 (na dnu stranice u dijelu DOKUMENTI)

Uz obrazac kao prilog obavezno dostaviti ovjerene kopije slјedećih dokumenata:

 • Projekat/aktivnost,
 • Statut,
 • Rješenje o upisu udruženja/organizacije u sudski registar,
 • Jedinstveni identifikacioni broj (JIB),
 • Ugovor sa bankom o otvaranju računa.

Popunjeni obrazac sa prilozima potrebno je dostaviti (isklјučivo) na adresu:

Vlada Republike Srpske Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Trg Republike Srpske 1 78000 Banja Luka

Pod naznakom: “Za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici“

Rok za podnošenje prijave je 06. novembar 2020. god.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments