Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 ReLOaD 2

27 feb
Rok prijave 03.03.2023

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) objavljuje:

 JAVNI POZIV

za proširenje članstva u Savjetodavnoj grupi ReLOaD2 projekta u Bosni i Hercegovini

 

ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu*,[1]Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. januara 2021. godine i trajat će do decembra 2024. godine. Cilj ReLOaD2 projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

U ReLOaD2 komponenti za BiH učestvuje 13 jedinica lokalne samouprave (JLS)[2], te je predviđeno da tokom trajanja projekta kroz javne pozive bude podržano minimalno 140 projekata OCD. U okviru projektne strukture, uspostavljena je Savjetodavna grupa na početku projekta s ciljem osiguranja toka informacija u vezi sa implementacijom projekta i u namjeri da služi kao forum za saradnju i dijalog o temama vezano za razvoj civilnog društva. Savjetodavnu grupu trenutno čine tri predstavnika JLS i četiri OCD predstavnika.  Učešće u Savjetodavnoj grupi je na volonterskoj osnovi. Sastanci Savjetodavne grupe se održavaju dva puta godišnje ili po potrebi i češće.

 

U cilju pružanju mogućnosti većem broj zainteresiranih organizacija, posebno omladinskih organizacija i predstavnika mladih, ReLOaD2 objavljuje Javni poziv za proširenje članstva Savjetodavne grupe.

 

Kriteriji za učešće u Savjetodavnoj grupi

Ovaj javni poziv je otvoren za predstavnike OCD, predstavnike omladinskih organizacija i pojedince. Na poziv se mogu prijaviti manje organizacije lokalnog nivoa i profesionalno etablirane organizacije sa dugogodišnjim iskustvom, omladinske organizacije, predstavnici mladih, te ostali pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu doprinijeti uspješnom radu Savjetodavne grupe. Pri izboru članova voditi će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora, geografskoj zastupljenosti OCD i rodnoj zastupljenosti.

 

 

Koje OCD mogu predložiti kandidata?

OCD i omladinske organizacije mogu predložiti kandidata za člana Savjetodavne ako su:

 • registrovani kao udruženja građana prije objavljivanja Javnog poziva,
 • aktivni u zajednici i prepoznati od građana/korisnika njihovih usluga u zajednici,
 • ako je kandidat za člana Savjetodavne grupe BiH državljanin, sa prebivalištem u BiH.

 

Potrebna dokumentacija

 1. a) OCD i omladinske organizacije trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • kopiju rješenja o upisu u registar udruženja građana,
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini,
 • pismo podrške OCD predloženom kandidatu uz kraću biografiju koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata,
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) organizacije koja predlaže kandidata.

 

 1. b) Pojedinci trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • fotokopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta izdatog u BiH na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Savjetodavne grupe,
 • biografiju sa podacima o iskustvu rada u i sa civilnim društvom,
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) kandidata.

 

 

Rok i način predaje dokumentacije

Javni poziv je otvoren od 16. februara  do 03. marta 2023. godine.

 

Kandidovanje za člana Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu [email protected], lično na protokol UNDP-a u BiH ili putem pošte na adresu:

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

s napomenom: “Kandidatura za člana Savjetodavne grupe – ReLOaD2 projekat”.

 

Prijave za članove Savjetodavne grupe će se razmatrati samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Prijave dostavljene nakon zvaničnog roka, bit će razmatrane samo u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. UNDP BiH će u roku od 15 dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata obavijestiti izabrane kandidate o rezultatima odabira. Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata za člana Savjetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: [email protected]

 

[1]* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[2] Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Novo Sarajevo, Mostar, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez

(Visited 71 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments