REC d.o.o. organizuje seminar: Elektronsko poslovanje u upravnom postupku

2 feb

Na seminaru će biti riječi o primjeni Zakona o upravnom postupku FBIH (“Službene novine FBiH”, br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022) kojim je uređen sadržaj i način vođenja upravnog postupka, a u okviru kojeg postupajući federalni, kantonalni organi uprave, općinske i gradske službe za upravu u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana i drugih pravnih lica.

Interes za pravilnu primjenu ovog zakona i upoznavanje sa praktičnim primjerima postupanja imaju i privredna društva, javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica posebice kad u obavljanju javnih ovlasti koje su im povjerene zakonom ili propisom gradskog ili općinskog vijeća rješavaju u upravnim stvarima.

Pravilna primjena ovog propisa ima za cilj omogućavanje i ostvarivanje lakše zaštite prava učesnika u upravnom postupku vodeći računa o zaštiti prava drugih osoba i u skladu sa javnim interesom.

Na seminaru pod nazivom: „Elektronsko poslovanje u upravnom postupku“ želimo upoznati učesnike sa načelima upravnog postupka, pravilnom upotrebom pojmova „stranke u postupku“ načinu i vrstama komuniciranja organa i stranaka, kao i pravnim osnovom elektronske komunikacije organa i stranaka.

Također, cilj seminara je upoznavanje sa novinama u odredbama Zakona o upravnom postupku FBIH kao što su jezik, načelo, komuniciranje kroz elektronsku poštu, video link, jedinstveno upravno mjesto i dr., kao i povećanje znanja i primjene u vezi sa pravilnom izradom i upotrebom elektronskog potpisa.

Na seminaru će biti riječi o pravilima upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantoni/županije, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim stvarima. U toku seminara učesnici će se upoznati sa Obaveznošću primjene (obveznik, mjesto i način) ZUP-a, te praktičnim shvatanjima subsidijarnosti u iskrivljenom ogledalu

Obzirom da je riječ o predavaču-sudiji Ustavnog suda FBIH sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom BiH moći ćete saznati dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Elektronsko poslovanje u upravnom postupku

 

 • Obaveznost primjene (obveznik, mjesto i način) ZUP-a;
 • Praktično shvatanje subsidijarnosti u iskrivljenom ogledalu;
 • Načela upravnog postupka (načela načina rada organa uprave protiv svojstava upravnog akta-pogrešno poimanje pojmova);
 • Stranka u postupku (pojam stranke protiv pojma zakonskog zastupnika i punomoćnika);
 • Autoritarnost organa protiv jednakosti stranke;
 • Komuniciranje organa i stranaka (klasični model protiv modernizacije; veza kancelarijskog poslovanja sa odredbama ZUP; mogućnosti i izazovi;);
 • Pismena i podnesci;
 • Novine u odredbama ZUP (jezik, načelo, komuniciranje kroz elektronsku poštu i video link, jedinstveno upravno mjesto);
 • Šta je jedinstveno upravno mjesto? Obaveze organa u upravnom postupku;
 • Pravni osnov elektronske komunikacije organa i stranaka (perspektive, izazovi i poteškoće);
 • Kako do ispravnog elektronskog potpisa (obaveze stranaka i državnih organa vlasti; fizička i pravna lica).

Pitanja i odgovori.

 

PREDAVAČI:

 • Mr. Alen Taletović – Sudija Ustavnog suda FBiH

TRAJANJE SEMINARA:
U vremenu 9:30 – 15:00

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Službenicima zaposlenim u institucijama, organima uprave i jedinicama lokalne samouprave,
 • Službama za upravu i upravnim organizacijama,
 • Sudovima,
 • Javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju dokumentaciju kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
165 KM
 po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo vas da pošaljete putem e-maila na [email protected] ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

ELEKTRONSKA BAZA PITANJA I ODGOVORA – PORTALI REC-ko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu

U sklopu pretplate na portal „REC-ko – radni odnosi“ ostvarujete besplatan savjetodavni servis iz oblasti radnih odnosa za tekuću godinu!

 

PRIRUČNICI

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

(Visited 42 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments