Raspisani javni pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena

9 jul

U devet lokalnih zajednica u BiH raspisani su javni pozivi za podršku pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena. Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih žena zajednički osiguravaju jedinice lokalnih samouprava i USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

Podrška Fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, te je kroz njega do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1.220.000 KM. Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i lokalnih zajednica nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Preduzetnički fond za žene za treći ciklus podrške iznosi oko 420.000 KM, te je njime planirana podrška za oko 50 žena u 9 lokalnih zajednica: Bratunac, Čapljina, Gračanica, Jajce, Milići, Modriča, Osmaci, Srebrenik i Vlasenica.

Na javne pozive se mogu prijaviti žene iz navedenih kategorija koje imaju prebivalište u jednoj od ovih 9 općina/gradova.

U nastavku je tabela sa naznačenim krajnjim rokovima za prijave na javni poziv, kao i linkovi za pristup javnim pozivima.

Opština Bratunac

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 15. juli 2020.

Grad Čapljina

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 27. juli 2020.

Grad Gračanica

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 15. juli 2020.

Općina Jajce

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 30. juli 2020.

Opština Milići

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 23. juli 2020.

Opština Modriča

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 30. juli 2020.

Opština Osmaci (Pogledati na oglasnoj ploči Opštine)

Krajnji rok za prijavu na javni poziv: 25. juli 2020.

Pogledati na oglasnoj ploči Opštine.

Grad Srebrenik

Krajnji rok za prijavu na javni poziv:  30. juli 2020.

Opština Vlasenica

Krajnji rok za prijavu na javni poziv:  15. juli 2020.

 

(Visited 153 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments