Radni odnosi u Republici Srpskoj​

25 maj

REC d.o.o. organizuje jednodnevni SEMINAR pod nazivom:

RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu

Banja Luka – 21. 06. 2023. – Hotel “Bosna” – 09:30

Privremena nesposobnost za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju je jedan oblik izostanka sa rada koji je u skladu sa zakonom. Pravo na zdravstvenu zaštitu i s tim u vezi prava iz zdravstvenog osiguranja istovremeno predstavljaju i osnovna prava radnika. Naličje ovih prava jeste zloupotreba bolovanja, pojava koja je sve zastupljenija u praksi. U okviru ove teme na seminaru će biti riječi o tome. Zloupotreba bolovanja opterećuje i zdravstveni sistem i poslodavce te je potrebno tragati za sistemskim rješenjima za minimiziranje ove pojave. Pored toga, poslodavac ima ovlašćenja da reaguje ali prvo mora posumnjati, a onda i utvrditi zloupotrebu bolovanja. Na seminaru će biti obrađene oblasti: prava i obveze poslodavca u slučajevima sumnje na zloupotrebu bolovanja radnika, prava i obveze radnika (za kojeg se sumnja da zloupotrebljava bolovanja), te kako zakonski pravilno dokazati i sankcionisati dokazanu zloupotrebu bolovanja.

Druga tema bit će posvećena zaštiti trudnica i porodilja u radnom odnosu. Posebno je to važno za radnice, poslodavce a i društvo u cjelini imajući u vidu problem prirasta stanovništva. Zakon o radu Republike Srpske sadrži odredbe kojima se pruža posebna zaštita žena i materinstva. Iz tih razloga želja nam je da se adekvatno sagleda ovaj problem u okviru radnog prava i odnosa društva prema pitanjima i tretmanu trudnica i porodilja. Pravilnom primjenom odredbi Zakona o radu sprečavaju se štetne posljedice koje radni odnos može imati na zdravlje trudnica i porodilja. Stoga ostvarivanje prava iz radnog odnosa za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva zahtijeva posebnu pažnju poslodavca i društva u cjelini. Na seminaru će biti obrađena radnopravna zaštita trudnica i porodilja.

Pozivamo Vas da se prijavite na naš seminar i dobijete adekvatne informacije i odgovora na pitanja koji su dio sadržaja seminara.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

 • Obaveza radnika da poslodavca obavijesti o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućava da radi;
 • Obaveze radnika u vezi privremene nesposobnosti za rad;
 • Posebna zaštita bolesnih radnika i invalida;
 • Naknada plate za vrijeme bolovanja;
 • Upućivanje radnika na ljekarski pregled radi ocjene radne sposobnosti;
 • Bolovanje do 30 dana i preko 30 dana;
 • Pravo poslodavca kod privremene nesposobnosti za rad;
 • Da li je bolovanje smetnja za prestanak radnog odnosa?
 • Obrada zdravstvenih podataka radnika;
 • Nadzor i kontrola bolovanja;
 • Zloupotreba bolovanja od strane radnika;
 • Postupanje poslodavca u posebnim situacijama (u slučaju dugotrajnog i učestalog bolovanja, u slučaju zloupotrebe bolovanja);
 • Preporuke za postupanje poslodavca;
 • Postupak utvrđivanja odgovornosti radnika zbog zloupotrebe bolovanja;
 • Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe bolovanja.

Pitanja i odgovori

 

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić

 • Zabrana diskriminacije trudnica pri prijemu u radni odnos;
 • Zabrana rada za vrijeme trudnoće na poslovima koji su štetni za zdravlje žene i djeteta;
 • Zabrana obavljanja noćnog i prekovremenog rada;
 • Porodiljsko odsustvo;
 • Pravo žene na odsustvo radi dojenja;
 • Pravo na odsustvo nakon isteka porodiljskog odsustva;
 • Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo;
 • Rad sa polovinom radnog vremena;
 • Naknada plate za vrijeme porođajnog odsustva;
 • Ostvarivanje naknade plate za rad sa polovinom radnog vremena;
 • Uticaj novih propisa o zdravstvenom osiguranju na naknadu plate radnice za vrijeme “čuvanja trudnoće”;
 • Zaključivanje aneksa ugovora za vrijeme porodiljskog odsustva;
 • Zaštita od otkaza za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva.

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

 

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 14:30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

 

SEMINAR
155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na [email protected] ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

 

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.479 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata  15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

Izvor:akta.ba

(Visited 31 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments