Provede zimski semestar u Valladolidu na razmjeni studenata

28 mar
Rok prijave 30.03.2021

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (4), nastavno osoblje (2) U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burch Univezitet.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na [email protected] mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente:

-prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora

-dokaz o znanju engleskog jezika

-pismo motivacije (na engleskom jeziku)

-potvrda o prosjeku

-sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente:

-plan aktivnosti

-pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika

-Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na LINKU

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na LINKU

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 30.03.2021 do 23:59.

Learning Studies En UNMO Sending (3)

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments