PROJEKAT POMOĆI LOKALNOJ UPRAVI (LGAA) – Poziv za dostavljanje prijava za učesće u USAID projektu pomoći lokalnoj upravi u BiH

9 okt
Rok prijave 25.10.2023

Projekat pomoći lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini (BiH), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), objavljuje drugi poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) za dostavljanje prijava za učešće u Projektu.

USAID LGAA je petogodišnji program pomoći čiji je cilj pružiti pomoć za 30 odabranih partnerskih JLS da postanu efikasnije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima, te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica. Nakon prvog poziva objavljenog u februaru 2023. godine odabrano je deset JLS, dok će u okviru drugog poziva biti odabrano novih 20 JLS koje ispune određene kriterije za učešće.

Odabranim JLS će biti pružena višegodišnja tehnička pomoć da bolje planiraju, upravljaju i poboljšaju kvalitet javnih usluga, potaknu održivi lokalni razvoj, povećaju transparentnost, odgovornost i ojačaju učešće građana i poslovnih subjekata u procesima donošenja odluka.

Podrška Projekta je prilagođena specifičnim uslovima i potrebama svake partnerske JLS i može da sadrži izradu planova održivosti za podršku javno-privatnom partnerstvu, jačanje kapaciteta za pristup fondovima Evropske unije, kao što je Instrument predpristupne pomoći (IPA) te drugim mogućnostima finansiranja iz donatorskih sredstava, podršku u kreiranju kvalitetnijih usluga za građane, pružanje potrebnih znanja, ekspertize, profesionalna usavršavanja i sl. Osim toga, odabrane JLS će moći da ostvare pravo na pomoć za nabavku programa i opreme iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, neophodnih za unapređenje rada te kvalitetnije planiranje i upravljanje ekonomskim rastom i lokalnim razvojem.

USAID LGAA će pružiti podršku u sljedećim oblastima:

 • Jačanje kapaciteta JLS za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih javnih usluga kroz partnerstva, što može da obuhvati aktivnosti vezane za unapređenje efikasnosti i efektivnosti određenih procedura, poboljšanje regulatornog okvira, digitalizaciju procesa, izgradnju ili unapređenje digitalne infrastrukture, i sl.
 • Omogućavanje inicijativa održivog razvoja kroz partnerstvo s privatnim sektorom i civilnim društvom s ciljem poboljšanja poticajnog poslovnog okruženja što, između ostalog, može da obuhvati podršku aktivnostima na stvaranju pretpostavki za organizaciono i institucionalno održiv lokalni razvoj, podršku unapređenju upravljanja javnom imovinom, podršku implementiranju projekata javno-privatnog partnerstva, podršku u privlačenju investicija za realizaciju kapitalnih projekata povezivanjem raspoloživih domaćih i međunarodnih sredstava za finansiranje i razvoj, uključujući i sredstva iz dijaspore, privatnog sektora, donatora, privatnih kreditora, i sl.
 • Unapređenje komunikacije JLS i saradnje s lokalnim zajednicama i građanima, kao i osnaživanje građana i poslovnih subjekata kako bi uticali na donošenje odluka i zahtijevali pozitivne promjene. To može da obuhvati rad s mjesnim zajednicama, uspostavljanje savjetodavnih odbora građana, uključivanje organizacija civilnog društva u cilju podrške inkluzivnijem razvoju, uspostavljanje odnosno unapređenje mehanizama za učešće građana i uvođenje društvenog monitoringa lokalnih javnih usluga, uspostavljanje novih kanala za saradnju i komunikaciju s građanima, te povećanje transparentnosti djelovanja JLS kroz izradu informativnih materijala prilagođenih građanima, opsežnije korištenje društvenih medija, i sl.

Šta se očekuje od JLS koje učestvuju u Projektu?

 • spremnost da provode reforme/intervencije koje doprinose promjenama i imaju snažan efekat na poboljšanje kvaliteta života,
 • posvećenost otvorenom, transparentnom i odgovornom načinu rada,
 • posvećenost participativnim, inkluzivnim procesima rada uz odgovarajuće poštovanje i obzir prema ugroženim zajednicama, manjinama, ženama i mladima,
 • spremnost da podijele uspjeh i poučna iskustva s drugim JLS, i
 • posvećenost efikasnom i efektivnom implementiranju, koordinaciji i izvještavanju, uključujući imenovanje kontakt osobe za saradnju sa Projektom.

Koji su kriteriji za odabir JLS?

Partnerske JLS će biti odabrane na osnovu sljedećih kriterija:

 • regionalna raznovrsnost,
 • broj i sastav stanovništva,
 • vođstvo i želja da sprovedu korjenite promjene u vlastitim zajednicama te da drugim JLS budu poticaj za promjene,
 • broj potencijalnih korisnika programske pomoći i potencijalni društveno-ekonomski efekat (unaprijeđen kvalitet i obim usluga, osnažena lokalna privreda),
 • mogućnost povećanja prihoda, osiguranja neophodnog udjela u troškovima i poticanja dodatnih resursa,
 • potencijal za sinergiju sa USAID-om i drugim donatorskim programima,
 • kapacitet za korištenje tehničke pomoći za provođenje promjena u pružanju javnih usluga i upravljanje projektima lokalnog razvoja,
 • spremnost i potencijal za uspostavljanje partnerstva sa drugim JLS u cilju ostvarivanja međuopćinske saradnje za poboljšanje/proširenje usluga, i potencijal da budu mentor/uzor drugim, manje razvijenim JLS.

Proces podnošenja prijave i rok

Potrebno je da JLS ispune priloženi Obrazac za prijavu na jednom od službenih jezika u BiH i dostave ga sa pratećim pismom. Obrazac je potrebno detaljno popuniti sa potrebnim podacima i informacijama te priložiti sve tražene i druge relevantne dokumente koji potvrđuju navode date u Obrascu. U pratećem pismu treba navesti razloge zbog kojih JLS želi da bude dio Projekta te zašto smatra da bi trebala da učestvuje u Projektu. Prateće pismo naslovljeno na USAID LGAA treba da potpiše gradonačelnik/načelnik JLS.

Prijave za učešće u Projektu treba dostaviti najkasnije do 25. oktobra 2023. godine do 17:00 sati,  elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] Prijave koje ne budu dostavljene u navedenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Proces odabira JLS

Proces odabira JLS odvijaće se u dvije faze.  U prvoj fazi će se izvršiti preliminarna selekcija JLS na osnovu detaljne analize podataka i informacija sadržanih u Obrascu za prijavu, dostavljenoj dokumentaciji, te u pratećem pismu.

U drugoj fazi će se obaviti posjeta preliminarno odabranim JLS pri čemu će se obaviti intervjui sa rukovodstvom i određenim uposlenicima JLS. Pored toga, predstavnici USAID LGAA će se sastati i sa predstavnicima civilnog društva i privatnog sektora u JLS, kako bi se procijenila i njihova spremnost i interes za učešće u Projektu. Intervjui će se obaviti u periodu od 07. do 24. novembra 2023. godine.

Konačan izbor partnerskih JLS će se obaviti na osnovu analize podataka, informacija i dokumentacije  dostavljenih tokom procesa prijave, informacija sakupljenih tokom posjete JLS i obavljenih intervjua, te na osnovu ispunjavanja kriteriji navedenih u ovom Pozivu, uzimajući pri tome u obzir opće ciljeve Projekta.

JLS koje ne budu odabrane tokom preliminarne selekcije, kao i one koje ne budu odabrane nakon konačne selekcije biće o tome pismeno obaviještene.

U slučaju bilo kakvih pitanja u pogledu ovog Poziva i prijave, molimo Vas da pošaljete poruku na e-mail adresu: [email protected]

Informativni sastanci

USAID LGAA će organizovati informativne sastanke sa zainteresovanim JLS na pet lokacija, te dvije online sesije:

12. oktobar 2023. 1 10:00 sati  1 Bihać, Hotel Paviljon

12. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Bijeljina, Hotel Drina

13. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Online https://bit.ly/3rDKzEG

17. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Mostar, Hotel Buna

18. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Trebinje, SL Industry Hotel

20. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Livno, Hotel Novitas

23. oktobar 2023. 1 11:00 sati  1 Online https://bit.ly/3PLgHOr

Prijave jedinica lokalne samouprave očekujemo najkasnije do 25. oktobra 2023. godine do 17:00 sati,  elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

(Visited 9 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments