PRODUZENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Produkcija promotivnog videa i angažovanje glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji

14 nov
Rok prijave 22.11.2021

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Produkciju promotivnog videa i angažovanje  glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji a za projekat ‘Kratkoročna i srednjoročna podrška naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH’, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

JAVNI POZIV VRSTA DATUM OBJAVE KRAJNJI ROK
Produkcija promotivnog videa i angažovanje glumaca za inter-sektorske vježbe/treninge zasnovane na simulaciji za projekat ‘Kratkoročna i srednjoročna podrška naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH’ USLUGA 26.10.2021. 22.11.2021.

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 22.11.2021. godine do 11:00h, putem e-maila na sljedeću adresu: [email protected]

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljače kao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: [email protected]

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 5 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

Closing Date: Monday, November 22, 2021

Language English

(Visited 50 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments