Produžen rok: POZIV ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN ODRŽIVOSTI I STRATEŠKOG PLANIRANJA NEVLADINE ORGANIZACIJE I MREŽE ORGANIZACIJA

1 jul
Rok prijave 01.07.2024

 

 

Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva pojedince_ke ili timove stručnjaka_kinja ili organizacije/firme koje zadovoljavaju navedene kriterije da se prijave kao konsultanti procesa strateškog planiranja organizacije u cilju održivosti i razvoja i (neformalne) mreže organizacija u cilju efikasnijeg djelovanja, jačanja njene strukture radi boljeg pozicioniranja, obezbjeđenja sredstava i izvršenja društveno odgovornog djelovanja.

Zadaci i obaveze:

 1. Uvid u misiju, viziju i programske karakteristike organizacije (dostava dokumenata)
 2. Uvid u kadrovski potencijal organizacije (Pojedinačni i grupni razgovori sa menadžmentom i zaposlenicima – boravak u organizaciji i uživo razgovori, dio je moguć i online)
 3. Pregled strateških materijala organizacije radi definisanja procesa rada
 4. Upoznavanje sa Mrežom za izgradnju mira (ne pravnim licem već mrežom pojedinaca, organizacija i institucija) u cilju sagledavanja ciljeva i strukture, problema, uspjeha i mogućnosti (razgovori sa rukovodstvom Mreže i predstavnicima par članica)
 5. Izrada prve verzije strateškog plana razvoja i održivosti organizacije
 6. Priprema programa dvodnevne radionice strateškog planiranja i održivosti
 7. Održavanje dvodnevne radionice strateškog planiranja s timom Mreže u oktobru 2024. godine
 8. Izrada dokumenata:

– Strateški plan razvoja i održivosti organizacije Udruženja Mreža za izgradnju mira

– Prijedlog organizacione strukture Udruženja Mreža za izgradnju mira u cilju efikasnijeg operativnog rada

– Smjernice za održivo i efikasno funkcionisanje Mreže za izgradnju mira (široka lepeza članica)

Period angažmana: 15.07.2024. – 15.11. 2024.

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci (samostalno ili kao profesionalna grupa), nevladine organizacije, privatne firme i agencije koje se bave definisanim pitanjima.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Prethodno dugogodišnje iskustvo u strateškom planiranju organizacija civilnog društva;
 • Dugogodišnje iskustvo u upravljanju organizacijom civilnog društva sa značajnim postignutim rezultatima organizacije, njenom održivosti  i ostvarenom uticaju na zajednicu;
 • Prethodno dugogodišnje iskustvo u vođenju i koordinaciji mreža organizacija civilnog društva, civilnih inicijativa i sl.;
 • Prethodno dugogodišnje iskustvo u saradnji sa javnim sektorom i poslovnim sektorom na konkretnim projektima i inicijativama;
 • Prethodno dugogodišnje iskustvo u pripremi stručnih izvještaja i strateških planova;
 • Visoko obrazovanje i praktično iskustvo u upravljanju ljudima i timovima
 • Odlične analitičke vještine;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije;
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

Pored kontakt podataka, neophodno je da svaki stručnjak_inja (ili tim stručnjaka) priloži svoj CV i motivacijsko pismo koji trebaju nedvosmisleno prikazivati stečena znanja i kompetencije koje su navedene u ovom pozivu. Organizacije i firme koje se prijavljuju trebaju dostaviti i portfolio organizacije koji pokazuje za koga i kako su se izvodiili poslovi iz poziva kao i rješenje o registraciji frme/organizacije. 

Budžet se šalje u konvertibilnim markama. Fizička lica ga šalju u neto iznosu, a pravna lica sa sa ukupnim iznosom gdje se jasno vidi koliki je neto iznos, a koliki PDV.

Troškove smještaja i prevoza svojih uposlenika za edukativnu radionicu snosiće Udruženje Mreža za izgradnju mira. Aplikanti trebaju kalkulisati samo visinom honorara osoba koje obavljaju posao i eventualnim putnim troškovima u cilju izvođenja posla. Eventualni overhead pravna lica ne trebaju isticati u ponudi (ali i mogu, ako im je to poslovna praksa).

Rok za prijavu je 01.07.2024. do 23:59 h.

Nakon naznačenog roka, Mreža će formirati komisiju za bodovanje i selekciju kandidata_kinja. Sa najuspješnim pojedincima ili predstavnicima organizacija/firmi će se obaviti usmeni razgovori.

Kriteriji na osnovu kojih se odabire ponuda su:

 • Predhodni poslovi i iskustva, obrazovanje, profesionalni ugled (uključujući i usmeni razgovor): 50 posto
 • Cijena posla: 40 posto
 • Ostalo (npr. dugoročne koristi od saradnje, pozitivna iskustva eventualne ranije saradnje…): 10 posto.

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati [email protected] sa naslovom poruke PITANJE ZA POZIV ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN ODRŽIVOSTI I STRATEŠKOG PLANIRANJA.

Na e-mail adresu [email protected] šaljete i aplikaciju sa traženim dokumentima sa naslovom poruke PRIJAVA ZA POZIV ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN ODRŽIVOSTI I STRATEŠKOG PLANIRANJA.

Napomena: Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/.
U slučaju da ste već registrovani u bazi korisnika, nova registracija nije potrebna.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments