Prilika za Erasmus+ razmjenu u Mađarskoj za studente/ice UNSA

28 feb
Rok prijave 15.04.2020

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet u Pečuju
Država: Mađarska
Erasmus kod: HU PECS01
Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 15.04.2020. godine
Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
Ko se može prijaviti: studenti i nastavno osoblje UNSA
Ponuđene studijske oblasti: literature and linguistics, economics, earth sciences, political sciences and civics
Iznos stipendije: studenti 800 €, osoblje 140 € + putni troškovi

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti: bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti), master, PhD

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Ponuđene studijske oblasti su dogovorene u sporazumu, a obuhvaćaju: književnost i jezike (literature and linguistics), ekonomiju (economics), geografija (earth sciences), političke nauke i narodi (political sciences and civics).

Studijsku ponudu možete provjeriti na datom linku.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na [email protected]. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI:

  1. nominacijsko pismo
  2. izjava o prethodnoj mobilnosti
  3. prepis ocjena
  4. ugovor o učenju
  5. sken pasoša
  6. biografija
  7. dokaz o poznavanju stranog jezika

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 25.02.2020. godine, a rok za prijavu je 15.04.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 5 mjeseca za studente, odnosno šest (6) dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije: Studenti: dva (2), Nastavno osoblje: dva (2)
Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći: Studenti: 800 € (mjesečno).

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 180 €.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/

Više informacija dostupno je na linku.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments