Prilika za angažmanmladih u šestopćina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini

20 aug
Rok prijave 02.09.2022

U sklopu#MjesecMladih 2022. godine, uzfinansijskupodrškuEvropskeunije, Regionalni program lokalnedemokratijenaZapadnomBalkanu 2 (ReLOaD2) objavio je javne poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblastiangažmanamladih za područješestpartnerskihopćina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini.

Akoimašizmeđu 18 i 30 godina i živišnapodručjuGrada Gradiška, Opština Gacko i Rudo, OpćinaCentar Sarajevo, Novo Sarajevo i Vitez i želišangažmankojimćešrazvitivlastitekapacitete i pomoći da se unaprijedisaradnja organizacija civilnogdruštva i tvojeopćine/opštineiligrada, ovo je interesantnaprilika za tebe!

VišegodišnjepartnerstvoEvropskeunije i RazvojnogprogramaUjedinjenihnacija(UNDP) je krozReLOaD2 kreiralošansu da pozovemomladeosobekojesunastanjenenapodručjunavedenihpartnerskihopćina/opština i gradova, a kojeispunjavajuuslovenavedene u oglasu, da se prijave za objavljenupoziciju.

 

Grad Gradiška https://bit.ly/3SNESMS

Opština Gacko https://bit.ly/3QmSbm6

OpćinaCentar Sarajevo https://bit.ly/3SJvI4e

Općina Novo Sarajevo https://bit.ly/3SNG6b2

Opština Rudo https://bit.ly/3Qqht2D

Općina Vitez https://bit.ly/3Ah0I4g

 

Javnipoziviostajuotvoreni do 02.09.2022. godine, a prijavesapotrebnomdokumentacijom se trebajuposlatina [email protected]

Ovo je odličnaprilika za mladeentuzijaste da se uključe u rad lokalneinstitucije, ali i pružepodršku u jačanjuodnosasaorganizacijamacivilogdruštva, građanskim/omladinskimudruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizacijiaktivnostinanivoupodručja u kojemžive. Raditiće u sadodijeljenomosobom u prostorijamalokalneinstitucije, a tokomtrajanjaugovora (6 mjeseci), uzodgovarajućunaknadu za životnetroškove,ćebiti u obavezi da pohađajucertificiraneobuke:

  • administrativniposlovi
  • osnoveračunarstva
  • razvoj „mekih“ vještina (eng.soft skills)

Po završetkuangažmanaćedobitipotvrdu o završenojpraksi/pripravništvu u svrhukreiranjaboljihšansi za zapošljavanje, čimeželjmoskrenutipažnjunapotencijalemladihljudi i značajnjihoveulogena putu ka Evropskojuniji .

Regionalni program lokalnedemokratijenaZapadnomBalkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija, aimplementiraRazvojni program Ujedinjenihnacija (UNDP).

(Visited 191 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments