Prijavite se za takmičenje u oblasti slobode medija

30 maj
Rok prijave 05.06.2021

Albanski helsinški komitet je otvorio poziv za prijavu članaka / video snimaka u oblasti slobode medija, pružajući novinarima i medijskim stručnjacima priliku da u svojim zemljama realizuju svoje inovativne ideje ka integritetu i nezavisnosti medija Zapadnog Balkana.

OBLAST:

sloboda medija

OPIS

Kroz ovo takmičenje biće izabrano 6 novinara ili grupa novinara koji će proizvoditi članke/video zapise, finansijski podržani stipendijom do 1.100 eura (umanjeni za porez na dohodak), dok će imati na raspolaganju 3 nedelje da dopune svoje članke i pripreme članke/video za objavljivanje.

Kandidati moraju da formulišu detaljan predlog prijave, dok će prioritet pri odabiru imati predlozi koji uključuju jednu od sljedećih tema:

– Efikasnost etičkih savjeta u regionu zapadnog Balkana: uporedni pogled na njihov doprinos

– Pozitivni modeli samoregulacije medija kao i međunarodni standardi / prakse povezane s njima

– Uslovi rada novinara i kršenje prava na radnom mestu

– Organizovanje medijskih radnika u sindikat – Put kojim treba ići

– Mediji pred vladinom propagandom – Izazovi odbacivanja gotovih vijesti

– Lažne vijesti – Vakcina protiv lažnih vijesti

USLOVI

Svi novinari ili medijski stručnjaci iz Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine, zaposleni u drugim medijima ili u slobodnoj profesiji, imaju pravo da se prijave ako imaju najmanje 5 godina radnog iskustva i vrlo dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili trebate predati projektnu ideju, gde opisujete uzrok za koji tražite podršku, usmjeravajući institucije koje donose politike, medije i zainteresovanu javnost ka rješavanju problema. Ideja projekta ne može biti duža od dvije stranice, napisane u fontu: Times New Roman 12, zatim CV na engleskom jeziku, dokumente koji dokazuju ispunjavanje kriterijuma i uslova poziva (lična karta, diplome, nagrade itd.) i 1-2 primjera ličnog prethodnog rada (članci, video snimci, istraživanja itd.).

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu: [email protected]

ROK ZA PRIJAVU:

5. jun 2021. godine

Detaljnije na https://ahc.org.al/en/https://ahc.org.al/en/

(Visited 62 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments