Prijavite se za stažiranje u Evropskom ombudsmanu

29 mar

Evropski ombudsman nudi ograničen broj stažiranja koja imaju za cilj da omoguće pripravnicima da unaprijede znanje i vještine koje su stekli tokom studija pružajući im praktično iskustvo.
Ombudsman nudi stažiranje osobama koje su završile univerzitet ili su stekli visoko obrazovanje, a koje pokazuju jaku zainteresovanost za javnu upravu Evropske unije.

OBLAST: OSI

OPIS: Trajanje stažiranja je jedna godina, uz uslov da stažista dobije pozitivnu ocjenu na osnovu svojih
performansi. Obično postoje dva perioda obuke: jedan počinje 1. septembra, a drugi 1. januara svake godine. Mjesto rada može biti Brisel ili Strazbur. Za period stažiranja u septembru 2023. godine. Ombudsman nudi stažiranje u oblastima stažiranja za osobe sa invaliditetom (1 stažiranje).
Polaznici programa dobijaju mjesečnu stipendiju tokom trajanja stažiranja.

USLOVI: Kako biste se prijavili potrebno je da :

– državljani države članice Evropske unije ili države koja je u procesu pristupanja/kandidat;
– nisu imali koristi, tokom više od osam uzastopnih nedelja ili dva puna mjeseca, od prethodnog
plaćenog stažiranja ili radnog ugovora u evropskoj instituciji, tijelu, agenciji, kancelariji, službi,
delegaciji, predstavništvu, uključujući kancelariju člana Evropskog parlamenta ili evropske
političke grupe.
– Potrebno je imati temeljno znanje jednog od zvaničnih jezika EU i veoma dobro znanje drugog.
Glavni radni jezik kancelarije Ombudsmana je engleski, pa se stoga zahtijeva veoma dobro
znanje engleskog jezika; kandidati koji se prijavljuju za rukovanje slučajevima treba da imaju
diplomu ili stepen od najmanje 3 godine u pravu, političkim naukama, evropskim studijama ili
evropskoj javnoj upravi.
– Kandidati koji se prijavljuju za digitalnu komunikaciju treba da imaju diplomu ili stepen od
najmanje 3 godine iz oblasti komunikacija, novinarstva ili dizajna medija, sa fokusom na online
medijima i/ili digitalnom marketingu.
– Kandidati koji se prijavljuju za stažiranje za osobe sa invaliditetom treba da imaju diplomu
univerziteta ili da su najmanje studenti treće godine (ili ekvivalenta) ustanove visokog
obrazovanja. Uz prijavu, moraju dostaviti potrebne dokaze na jednom od zvaničnih jezika EU,
kao što su:
– dokument izdat od nacionalne ili regionalne vlasti ili akreditovane organizacije u državi članici
EU;
– evropska kartica invaliditeta;
– nedavni sertifikat izdat od strane medicinskog doktora: sertifikat mora biti izdat u državi članici
EU i ne smije biti stariji od šest mjeseci; mora jasno navesti stanje koje medicinski doktor smatra
invaliditetom i uključiti potvrdu od strane potpisujućeg doktora da je, prema njihovom
najboljem razumijevanju, to stanje dugotrajno fizičko, mentalno, intelektualno ili senzorno oštećenje koje, u interakciji sa različitim preprekama, može ometati puno i efikasno učešće u
društvu na jednakoj osnovi sa drugima.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti sajt: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers

ROK ZA PRIJAVU: april 2023. godine

Detaljnije na: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers

mladibl.com

(Visited 10 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments