Prijavite se za seminar o omladinskom radu u Albaniji

2 maj
Rok prijave 08.05.2022

Seminar se fokusira na ulogu omladinskog rada u doprinosu smislenom učešću mladih u svijetu rada i poboljšanju njihovih ukupnih perspektiva za lični i profesionalni razvoj.

OBLAST:

omladinski rad

OPIS

Seminar istražuje potencijal rada sa mladima za stvaranje pozitivne promjene kao dio ekosistema zapošljivosti i preduzetništva mladih. Akcenat je na tome kako omladinski rad, posebno podsticanjem razvoja kompetencija mladih, doprinosi njihovom boljem pristupu i ispunjenju u svijetu rada. Poseban fokus je na uticaju i prepoznavanju omladinskog rada u ovoj ulozi u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana, ali istovremeno i pronalaženju sinergije sa relevantnim dešavanjima i inicijativama u drugim zemljama i stvaranju prostora za umrežavanje i saradnju.

USLOVI ZA PRIJAVU

Za učešće u seminaru se mogu prijaviti različiti akteri u okviru ekosistema zapošljivosti i preduzetništva mladih koji su povezani ili su zainteresovani za razvoj veze sa omladinskim radom, kao što su praktičari omladinskog rada, nastavnici, edukatori, opštinski kreatori politike, predstavnici političke omladine.

NAČIN PRIJAVE

Više informacija o načinu prijave možete pronaći na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

08.05.2022. godine

 

Detaljnije na:

https://youthatworkpartnership.org/youthworktoyw/

(Visited 110 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments