Prijavite se za razmjenu na Univerzitetu Zarlanda

10 apr
Rok prijave 24.04.2023

Univerzitet Crne Gore poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs za razmjenu studenata u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu Zarlanda u Njemačkoj. 

OBLAST:

medicina, pravo, filologija

OPIS

Univerzitet Zarland osnovan je 1948. godine kao dvojezični univerzitet pod pokroviteljstvom francuske vlade. Sa svojim izraženim međunarodnim fokusom i jakim vezama sa univerzitetima u Evropi i širom svijeta, Univerzitet Zarland nudi širok spektar prekograničnih akademskih programa. Bliske kooperativne veze takođe povezuju naučnike Univerziteta Zarland sa univerzitetima širom svijeta, kao i sa mnogim istraživačkim institutima.

Po osnovu institutcionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore nudi mobilnost studenata u zimskom semestru akademske 2023/2024 godine. Broj stipendija koje se nude jeste 6. Nivoi studija koji su pokriveni su: osnovne, master i doktorske studije. Trajanje mobilnosti studenata je 6 mjeseci.

USLOVI

Mogu se prijavili studenti Medicinskog, Pravnog i Filološkog fakulteta.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da:

 1. Popunjen online prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 3. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 4. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 5. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 6. CV u Europass formatu
 7. Motivaciono pismona engleskom jeziku/jeziku nastave
 8. Predlog Ugovora o učenju(sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 9. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 10. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnognivoa studija i u kojim programima)
 12. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • CV u Europass formatu
 • Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Lista publikacija
 • Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Pozivno pismo potpisano od strane potencijalnog mentora na Univerzitetu Zarlanda
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje…
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Popunjen onlajn prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)

ROK ZA PRIJAVU:

24.04.2023.

Detaljnije na:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/160285-univerzitet-zarlanda-rok-24-april-2023

(Visited 116 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments