Prijavite se za Forum inkluzije i raznolikosti

17 feb
Rok prijave 11.03.2024

Resursni centar za inkluziju i raznolikost SALTO nudi svim zainteresovanim omladinskim radnicima potpuno besplatano učešće na Forumu inkluzije i raznolikosti od 11. do14. juna  u Ostendeu, Belgijiji.

OBLAST:

multikulturalizam, omladinski rad

OPIS

Ovaj sipmozijum je mjesto za sve koji su aktivni na polju inkluzije i raznolikosti. ID Forum će okupiti 130 ljudi kako bi razmijenili stručnost i praksu i predložili ideje kako bi programi EU za mlade učinili inkluzivnijim i dostupnijim svima.

Forum inkluzije i raznolikosti je međunarodna konferencija koju organizuje SALTO  usmjerena na stvaranje veće vidljivosti za inkluziju i raznolikost i izgradnju mostova između prakse, politike i istraživanja vezanih za inkluziju u okviru programa za mlade EU.

Kurs se preporučuje omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, menadžerima omladinskih projekata, kreatorima politika za mlade, mentorima volontiranja, trenerima mladih, svim zainteresovanim za međunarodni rad s mladima.

Radni jezik foruma je engleski.

Napomena– Prije nego što se prijavite, molimo kontaktirajte NA zemlje vašeg prebivališta kako biste provjerili da li je uključena u ovaj konkretan projekat i da li se obavezuje da će pokriti putne troškove.

Troškovi:

Kotizacija za učešće

Ovaj projekat finansiraju nacionalne agencije (NA) koje učestvuju u programu Erasmus+ Mladi u akciji. Kotizacija se razlikuje od zemlje do zemlje. Molimo kontaktirajte svoju Nacionalnu agenciju ili SALTO Resursni centar (SALTO) kako biste saznali više o kotizaciji za učesnike iz vaše zemlje.

Smještaj i hrana

SALTO I&D će organizirati smještaj i pokriti troškove smještaja i hrane.

Nadoknada putovanja

Molimo kontaktirajte NA ili SALTO da biste znali da li će pokriti vaše putne troškove. Ako je odgovor da, nakon što budete odabrani, ponovo stupite u kontakt sa svojim NA ili SALTO-om kako biste saznali više o cjelokupnoj proceduri organiziranja rezervacije vaših putnih karata i nadoknade vaših putnih troškova.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

11.03.2024.

Detaljnije na:

https://idforum.salto-youth.net/

mladiinfo.me

(Visited 94 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments