Prijavite se za AGYA članstvo 2021

4 apr
Rok prijave 11.04.2021

Arapsko-njemačka mlada akademija nauka i humanistike (AGYA), sa sjedištem u Berlinsko-Brandenburškoj akademiji nauka i humanistike (BBAW) u Njemačkoj i Akademija za naučna istraživanja i tehnologiju (ASRT) u Egiptu, sa objavljuje poziv za prijave za članstvo za 2021. godinu.

OBLAST:
Više oblasti
OPIS
AGYA promoviše istraživačku saradnju među izvrsnim istraživačima u ranoj fazi karijere (3-10 godina nakon doktorata) u svim disciplinama povezanim sa istraživačkom institucijom u Njemačkoj ili nekoj arapskoj zemlji. Akademija podržava inovativne interdisciplinarne projekte svojih članova u različitim oblastima istraživanja, naučne politike i obrazovanja. Članovi AGYA iz 19 zemalja do sada su realizovali zajedničke projekte i inicijative na teme poput arapskog i njemačkog obrazovanja; zajedničko nasleđe i zajednički izazovi; energija, voda i životna sredina; zdravlje i društvo; transformacija; i inovacije.
Benefiti:
– AGYA svojim članovima nudi jedinstvenu priliku da aktivno učestvuju u akademiji i sprovode istraživačke projekte van disciplinskih i geografskih granica. Akademija ih podržava u primjeni vlastitih ideja, vizija i kreativnih pristupa u okviru arapsko-njemačke istraživačke saradnje.
– AGYA članstvo se odobrava na period od najviše 5 godina uz doživotno članstvo u mreži alumnista. AGYA povezuje svoje članove i alumniste i omogućava jedinstvene mogućnosti saradnje sa renomiranim istraživačkim institucijama u Njemačkoj i arapskim zemljama.
– AGYA pruža finansije za realizovanje inovativnih istraživačkih projekata u okviru radnih grupa i u zajedničkim projektima među arapskim i njemačkim članovima
– Članovi se redovno okupljaju da razgovaraju, razvijaju i sprovode zajedničke istraživačke inicijative za savremene probleme. Putni troškovi radionica i konferencija pokriveni su za sve članove.
– AGYA nudi niz mogućnosti za trening da bi se poboljšala akademska karijera i interdisciplinarne i međukulturne vještine njenih članova i promoviše ih kao ambasadore nauke i kulture.
USLOVI
Očekuje se da uspešni kandidati imaju zabilježen istraživački uspjeh u svojoj oblasti specijalizacije. Kandidati sa jakim potencijalom za vođstvo i napredovanje u akademskim krugovima imaće prioritet. Članstvo zahtijeva aktivno angažovanje. Kako je AGYA radna akademija, očekuje se da će uspešni kandidati biti motivisani da daju svoj doprinos aktivnostima AGYA i finansiranim projektima koje pokreću u okviru akademije. Snažno zanimanje za realizaciju interdisciplinarnih istraživanja u saradnji sa ostalim članovima AGYA i drugim partnerima je od suštinskog značaja. Novoizabrani članovi biće dužni da prisustvuju godišnjoj konferenciji AGYA koja će se održati u prvoj polovini novembra 2021. (ako bude potrebno, putem interneta). Pravo na prijavu mogu imati istraživači iz bilo koje oblasti prirodnih nauka, nauka o životu, humanističkih nauka, društvenih nauka, tehničkih nauka i umjetnosti. Kandidati moraju biti povezani sa univerzitetom ili istraživačkom institucijom u Njemačkoj ili nekoj arapskoj zemlji (Alžir, Bahrein, Komori, Džibuti, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Mauritanija, Maroko, Oman, Palestina, Katar, Saudijska Arabija , Somalija, Sudan, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jemen). Kandidati treba da budu istraživači u ranoj karijeri. U vrijeme prijave, doktorska diploma kandidata je poželjno dodeljena prije ne manje od tri i ne više od deset godina. Kandidati moraju u potpunosti da vladaju engleskim jezikom, radnim jezikom AGYA-e. Znanje njemačkog ili arapskog jezika nije potrebno.
NAČIN PRIJAVE
Potrebni dokumenti:
– CV sa spiskom publikacija
– motivaciono pismo
– dva akademska pisma preporuke
– Saglasnost za obradu ličnih podataka i izjava o tačnosti pruženih informacija (http://agya.info/…/Consent_Processing_Personal_Data…)
Sve dokumente treba poslati mejlom u vidu jednog PDF fajla na: [email protected]
ROK ZA PRIJAVU:
11. 04. 2021.
(Visited 70 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments