Prijavite se na takmičenje za najbolji esej studenata prava

31 avg
Rok prijave 15.09.2020

 

Prijavite se na takmičenje za najbolji esej studenata prava
Program informacionog mehanizma za ugrožene zajednice (MIP) objavljuje MIP 2020 takmičenje za najbolji esej za studente prava, učesnike prvog kruga među-univerzitetskog programa video lekcija (Inter-University Video Lectures Programme).

OBLAST:

Pravo

OPIS
Pozivaju se studenti prava da istraže širok spektar relevantnih, izazovnih i savremenih tema. Učesnici mogu sami izabrati teme, u okviru generalnog okvira problematike povezane sa radom i nasleđem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (IRMCT). Eseji se mogu podnijeti na bosanskom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, makedonskom, albanskom ili engleskom jeziku. Top eseji će biti izabrani za publikaciju i autori najboljih eseja (po jedan za univerzitete koji učestvuju) biće nagrađeni jednomjesečnom stipendijom u Mehanizmu u Hagu.
Među-univerzitetski program video lekcija je razvijen i implementiran od Programa informacionog mehanizma za ugrožene zajednice i okuplja studente postdiplomskih studija iz 6 pravnih fakulteta iz bivše Jugoslavije. Cilj ovog programa je inicirati i olakšati diskusiju o skoroj istoriji regiona, ulozi ICTY i IRMCT i principima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Prvi krug među-univerzitetskog programa video lekcija je okupio više od 120 studenata prava, postdiplomskih studija sa Univerziteta Niš, Podgorica, Priština, Sarajevo, Ćirilo i Metodije Skoplje i Zagreb.
MIP je velikodušno podržan od EU i Švajcarskog federalnog odjeljenja stranih poslova.

USLOVI
• Ocjenjivačka komisija će posebno obratiti pažnju na sljedeća pitanja:
 Je li analiza originalna, neobična, svježa i inovativna? Je li tema više od jednostavnog opisa sudske odluke?
 Jesu li uzeta u obzir sukobljena gledišta?
 Je li sastav dobro napisan, sa jakom fusnotom i obezbjeđuje li pronicljive informacije?
• Prijave će isto biti ocjenjivane po jasnosti, uključujući gramatiku, sintaksu i spelovanje.
• Rukopisi moraju biti originalan rad jednog autora, a ne naručeni i plaćeni. Rukopisi ne smiju biti objavljeni na pregled bilo gdje, u vrijeme kada se dostavljaju na ovo takmičenje i ne smiju biti objavljeni javno bilo gdje između datuma podnošenja i 15. maja 2021. godine.
Prijave treba da su napisane dok je autor studirao na pravnom fakultetu a ne nakon što ga je završio.
• Niko ne može podnijeti više od jedne prijave.
• Odbor zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ili da odbije neku ili sve prijave.

NAČIN PRIJAVE
Studenti treba da se savjetuju ili konsultuju sa centrom među-univerzitetskog programa video lekcija na svom univerzitetu. Tekst i fusnote treba da su u Times New Roman fontu veličine 12, sa duplim razmakom, na papiru od 8 1⁄2 x 11 inča, sa marginama od 1 inča sa svih strana. Rukopis, izuzimajući naslovnu stranu, treba sadržati od 15 do 20 strana. Članke treba dostaviti kao 2 priloga, jedan u MS Word, a drugi u PDF formatu. Da bi bili sigurni da sudije takmičenja nemaju informacije o identitetu autora, odvojena naslovna strana mora biti poslata sa rukopisom, koju ćete naći na: https://www.ucg.ac.me/…/MIP%202020%20Essay… Na samom rukopisu ne treba biti identifikacionih obilježja. Svakako, naslov treba da je na vrhu prve strane, a strane treba numerisati. Ne ubacujte svoje ime u naziv Word ili PDF dokumenta. Umjesto toga iskoristite opis vezan za glavni predmet članka, kao “Ratni zločini i sudska praksa“ ili “Genocid i teret dokazivanja“. Eseje slati na: [email protected] , a kao predmet navesti – 2020 takmičenje sa esejima -.

ROK ZA PRIJAVU:
15. septembar 2020. godine

DETALJNIJE: https://www.irmct.org/en/mip/about-mip

(Visited 128 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments