Prijavite se na PRONI Akademiju omladinskog rada

8 mar
Rok prijave 31.03.2019

PRONI Centar za omladinski razvoj raspisuje poziv za sve zainteresovane mlade ljude od 18-30 godina da se prijave na PRONI Akademiju Omladinskog Rada – PAOR u nekom od sledećih gradova: Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Bijeljina.

PAOR je jedinstven program PRONI Centra koji pruža mladim ljudima znanja iz oblasti Omladinskog rada, omladinskog aktivizma i rješavanje konflikta. PAOR Akademija se sastoji iz dvanaest modula kroz period od godinu dana i uključuje sledeće module:

 • Modul 1: Uvod u Omladinski rad u zajednici
 • Modul 2: Omladinski rad u praksi
 • Modul 3: Individualni rad s mladima
 • Modul 4: Osnove grupnog rada i izgradnja tima
 • Modul 5: Transformacija konflikta
 • Modul 6: Komunikacijske vještine
 • Modul 7: Menadžment u omladinskom radu
 • Modul 8: Radikalizam i ekstremizam kod mladih u savremenom društvu
 • Modul 9: Pripreme za praktični rad
 • Modul 10: Praktični rad
 • Modul 11: Prezentacija i procjena praktičnog rada
 • Modul 12: Evaluacija cijelog kursa

Čitav kurikulum možete pogledati na ovom linku.

Cilj PAOR programa je osnaživanje aktivista i omladinskih radnika radi unapređenja njihovih vještina za realizaciju aktivnosti omladinskog rada, prije svega sa mladima koji su članovi PRONI Omladinskih klubova koji djeluju u okviru Mreže omladinskih klubova BiH.

PAOR programom će se motivisati i ohrabriti i učešće aktivista-omladinskih radnika na projektima vezanim za razvoj omladinskog rada u zajednici, rješavanju problema mladih u lokalnim zajednicama te doprinos kulturi mira i nenasilja.

Cjelokupni program će se odvijati kroz PRONI metodologiju neformalnog obrazovanja mladih koristeći pristup baziran na ljudskim pravima i dvadesetogodišnjem iskustvu PRONI Centra u obrazovanju omladinskih radnika.

Svi polaznici PAOR programa koji uspješno završe obuku će dobiti Certifikat o završenoj obuci.

Aplikacionu formu ispunite na ovom linku.
Rok za prijave je 31.03.2019.

PAOR program je besplatan ali je intenzivan i kao garanciju učešća na programu svi polaznici koji budu primljeni će morati uplatiti 50,00BAM školarine, koja će biti vraćena svim polaznicima koji uspješno završe kurs po završetku programa.

Ispiti i ocjenjivanje

Svaki od modula završava se sa završnim ispitom koji se ogleda u eseju od najmanje 1000, a najviše 1500 riječi. Putem eseja polaznici/ce kursa će analizirati teme obrađene na završenom modulu, te na taj način demonstrirati da su usvojili znanje, vrijednosti i vještine potrebne za polaganje modula.

Osim toga polaznici/ce će dobiti spisak obavezne literature za svaki od modula, te će morati putem eseja demonstrirati poznavanje i razumjevanje iste, kao i samo poznavanje tehnike pisanja eseja.

Praktični rad će biti ocjenjen od strane omladinskih radnika – mentora i vođe PAOR programa. Ocjena sa praktičnog rada je 50% ukupne ocjene.

Polaznici kursa će imati na raspolaganju internet platformu za vršnjačko učenje, razmjenu iskustava i informacija koju će moderirati treneri.

Detaljnije ovdje.

(Visited 297 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments