Prijavite se na konkurs za izbor logotipa

24 aug
Rok prijave 05.09.2022

konkurs

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore, Martin Schneider-Jacoby Association i Opština Ulcinj raspisuju konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa koji će doprinijeti prepoznatljivosti Parka prirode ,,Ulcinjska solana”.

OBLAST:


grafički dizajn

OPIS

Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa koji treba da sadrži najviše tri, a najmanje jedan od ukupno četiri ponuđena, osnovna i prepoznatljiva elementa Ulcinjske solane, pri čemu treba voditi računa da fokus logotipa bude zaštićeno područje – Park prirode „Ulcinjska solana“ koje predstavlja sinergiju prvenstveno prirodnih vrijednosti (biodiverzitet) i stvorenih vrijednosti (solana).

USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica – grafički dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom sa teritorije Crne Gore.

NAČIN PRIJAVE

Svaki konkursni rad mora biti u zatvorenoj koverti (glavna koverta), koja je naznačena šifrom, a koju autor/autorka/autori sami osmišljavaju od 3 slova i 5 cifara (npr. SMN11100). Šifra treba da bude osmišljena tako da ni u kom slučaju ne narušava anonimnost autora/autorki. Na glavnoj koverti takođe naznačiti adresu tj. kome se upućuje rad:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

„NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA“

Adresa: IV Proleterske brigade br.19 81000

Podgorica, Crna Gora

Koverta sadrži:

1) PDF konkursnog elaborata snimljen na CD-u ili USB drive-u, kao i znak u .eps, .jpeg, .png i/ili .tiff formatu u rezoluciji 300 dpi, CMYK, RGB i/ili Pantone skali. CD ili USB drive takođe trebaju biti naznačeni šifrom.

2) U glavnoj koverti, potrebno je dostaviti i posebnu kovertu sa naznakom „PODACI O AUTORU/KI/AUTORIMA“ na kojoj je upisana šifra rada sa naznakom “NE OTVARATI”, a mora da sadrži:

a) Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica: šifru rada; ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika/ce autorskog tima; brojeve žiro-računa članova/ica autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade.

b) Ukoliko se isplata nagrada vrši na pravno lice: šifru rada; ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona predstavnika/ce autorskog tima, tj. lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV; potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

ROK ZA PRIJAVU

5.9.2022. godine do 15 časova

Detaljnije na:
https://www.gov.me/clanak/nagradni-konkurs-za-izbor-idejnog-rjesenja-logotipa-2

(Visited 198 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments