Prijavite se na internacionalnu konferenciju o akademskom integritetu

4 maj
Rok prijave 15.06.2020

Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje internacionalnu naučnu konferenciju o akademskom integritetu na temu Jačanje akademskog integriteta-novi uvidi, 16. i 17. novembra 2020. godine, u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, u Podgorici.

OBLAST: Akademski integritet.

OPIS: Posljednjih godina pitanje akademskog integriteta postalo je jedno od najvažnijih pitanja u visokom obrazovanju na internacionalnom planu. Međunarodna naučna zajednica je različite oblike neetičkog ponašanja, koji su postali sve vidljiviji i učestaliji, prepoznala kao sve relevantniji i međunarodno priznat problem.Riječ je o svjedočenju različitim oblicima kršenja akademskog ponašanja, koja nijesu lako razumljiva ni sa racionalnog ni sa etičkog stanovišta. Kod pojedinih istraživača je to objavljivanje neistinitih podataka, krivotvorenje rezultata, plagiranje ili autoplagiranje, dok se kod jednog broja studenata to ogleda u varanju na ispitu ili drugim oblicima širokog spektra neetičnog ponašanja.Među glavnim govornicima ove konferencije su dr Tricia Bertram Galant, direktor Kancelarije za akademski integritet na Kalifornijskom univerzitetu, Mišel Bergada, predstavnik Međunarodnog instituta za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma – Univerziteta u Ženevi, dr Sonja Bjelobaba, predavač na švedskom Univerzitetu u Upsali i dr. Tomaš Foltinek, sa češkog Univerziteta Mendel, u Brnu. Konferencija se organizuje u okviru projekta Jačanje akademskog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, koji finansira Ministarstvo nauke Crne Gore.Cilj ove konferencije je unapređenje naučnih saznanja o interdisciplinarnim pristupu utemeljenom na istraživanjima koja bi trebala olakšati stvaranje inovativnih strategija za širenje kulture akademskog integriteta, promovisanje etičkog ponašanja i sprečavanje plagijarizma i drugih neetičkih praksi u akademskom okruženju i šire.

USLOVI
Svi zainteresovani istraživači su pozvani da pošalju proširene sažetke na neku od tema kao što su:

  • Strategije za promovisanje akademskog integriteta u visokom obrazovanju; Uloga politike akademskog integriteta;
  • Percepcija studenata i profesora o akademskom nepoštenju u visokom obrazovanju; Motivi/odrednice plagijarizma i ponašanja varanja;
  • Uloga tehnologije u sprečavanju/olakšavanju plagijarizma;
  • Povezanost moralnih/ ličnih vrijednosti i akademskog integriteta, Identifikovanje kontekstualnih karakteristika koje utiču na akademsko nepoštenje; Ugovareno varanje;
  • Akademski integritet u onlajn okruženju za učenje (u doba koronavirusa), Podučavanje/učenje akademskog integriteta, npr. etika, moralno rezonovanje, akademsko pisanje itd;
  • Inovativne strategije za sprečavanje neakademskog ponašanja.Izabrani radovi biće razmotreni za publikovanje u specijalnim izdanjima jednog od dva časopisa indeksirana u Web of Science.

NAČIN PRIJAVEDetaljna uputstva za prijavu možete pronaći na linku:https://www.sai.ucg.ac.me/call_for_papers.html

ROK ZA PRIJAVU: 15. jun 2020. godine

Detaljnije: https://www.sai.ucg.ac.me/call_for_papers.html?fbclid=IwAR0StgJ3rW1e8S7lAzyu3FpzBj4j5pE825skMXZtlRizBUyocypocKs0BsY

 

(Visited 82 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments